Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Αλλάζει η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Οι λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων διατηρούν την κανονικότητά τους με σεβασμό στους Πωλητές, τους Καταναλωτές και τους Κατοίκους.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ο Δήμος Κορινθίων , ορίζει από την 1Η Νοεμβρίου 2022 και έως ότου να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση του κανονισμού Λαϊκών Αγορών του Δήμου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4849/2021, την λειτουργία τους ως εξής:

• Η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου από το Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2022 θα λειτουργεί στην χειμερινή θέση , στην Οδό Αποστόλου Παύλου.

• Η Λαϊκή Αγορά Συνοικισμού θα λειτουργήσει στην υφιστάμενη χειμερινή θέση.

• Οι λοιπές Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα λειτουργούν εντός των καθορισμένων κανονιστικά χώρων.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ