Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Αλλαγή στις ημερομηνίες κατάταξης στο Στρατό Ξηράς με τη 2020 Ε ΕΣΣΟ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αλλαγές στις ημερομηνίες κατάταξης των στρατεύσιμων με την 2020 E’ ΕΣΣΟ ανακοίνωσε το ΓΕΣ προς αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας.

Συγκεκριμένα το ΓΕΣ ενημερώνει ότι μετατοπίστηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης όσων υποχρεούνταν για κατάταξη με τη 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2020), ως
εξής:

 1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 01 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 07 Σεπ
  2020.
 2. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 02 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 07
  Σεπ 2020.
 3. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 03 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 08
  Σεπ 2020.
 4. Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 04 Σεπ 2020, θα καταταγούν στις 09 Σεπ
  2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώσουν νέα Σημειώματα Κατάταξης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet.