Σα. Σεπ 23rd, 2023

Ανήλθαν στα 5,4 εκ ευρώ οι οφειλές δήμων για την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σε κύριο πρόβλημα για την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου -αλλά και στο πλέον ουσιαστικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που υπολείπονται στο πλαίσιο της σχετικής ΣΔΙΤ- εξελίσσεται το φαινόμενο των ιδιαίτερα μεγάλων οφειλών προς την διαχειρίστρια εταιρεία ορισμένων από τους εξυπηρετούμενους δήμους.

Η συνολική οφειλή ανέρχεται σε 5.420.804,98 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα σχετική κατάσταση που γνωστοποίησε ο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου στην Περιφέρεια και η οποία περιλαμβάνει πλέον τους δήμους της Α΄ και της Β΄ διαχειριστικής ενότητας -δηλαδή τους δήμους της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας- που σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ εξυπηρετούνται στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης από τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη και στην Καλλιρρόη.

Περιλαμβάνει ακόμα, η εν λόγω κατάσταση, δήμους και από τη Λακωνία οι οποίοι, λόγω σοβαρών προβλημάτων εξυπηρετούνται, κατά βάση από την Παλαιόχουνη, μέχρι την λειτουργία της τρίτης μονάδας επεξεργασίας στην Σκάλα.

Ας σημειωθεί πως από τα πιο πάνω 5,4 εκ ευρώ στην νέα κατάσταση που γνωστοποίησε ο ΦοΔΣΑ -η οποία κοινοποιείται και προς το υπουργείο Εσωτερικών-, τα 3,5 εκατομμύρια αφορούν σε οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ και η υπόλοιπη οφειλή θα καταστεί τέτοια σε περίπου ένα μήνα.