Τε. Απρ 24th, 2024

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ Α΄Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι οι αγώνες πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας Β΄ Κατηγορίας  και Κυπέλλου αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Η αναβολή αυτή γίνεται μετά από το 15.9.2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κορινθίας  ότι δεν μας εκδίδει τις  άδειες διεξαγωγής αγώνων για τα προγράμματα που της έχουμε κοινοποιήσει λόγω της  υπ΄αριθμ. 435525/13.9.2022 εγκυκλίου  της Γ.Γ.Α. που  ενημερώνει τις περιφέρειες να μην προχωρήσουν στην έκδοση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων εάν όλα τα Σωματεία δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένα στο μητρώο Αθλητικών Σωματείων ή δεν έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Συνημμένη η εγκύκλιος της Γ.Γ.Α προς τις Περιφέρειες.