Κυ. Οκτ 1st, 2023

Ανακοίνωση Εμποροπανηγύρεως Λουτρακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΙΣ 7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 86/22 Α.Δ.Σ., ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207 Α΄) & ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 & 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 4849/21, ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ, ΑΡΙΘΜ. 16469/22(ΦΕΚ 879 Β΄) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΡΙΘΜ. 18892/22(ΦΕΚ 925 Β΄) Κ.Υ.Α.. ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ

 1. Ο χώρος που θα λειτουργήσει η Εμποροπανήγυρη, ορίζεται στο τμήμα της οδού Καραϊσκάκη, που περικλείεται από την οδό Δ. Μάτση βόρεια, μέχρι την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια, με τις παρόδους έως την πρώτη παράλληλο, δυτικά και ανατολικά, της οδού Καραϊσκάκη.
 2. Από το πιο πάνω περιγραφόμενο τμήμα, αποκλείεται, το τμήμα της οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την οδό Π. Γιάτρισσας νότια και οι πάροδοι της οδού Καραϊσκάκη Π. Γιάτρισσας, επί της οδού Π. Γιάτρισσας( βόρεια & νότια) .
 3. Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, έχει γίνει διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η διάρκεια της Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως, ορίζεται σε δύο (2) ημέρες, ήτοι από 1η πρωινή της 7ης Σεπτεμβρίου έως 12η βραδινή της 8ης Σεπτεμβρίου.
  ΖΩΝΕΣ
  Ο χώρος που θα λειτουργήσει η θρησκευτική Εμποροπανήγυρη είναι χωρισμένος στις κάτωθι ζώνες :
  Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό Καποδιστρίου νότια, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά), με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων, αποκλειομένου του τμήματος της οδού από Δ. Σολωμού βόρεια έως την οδό Π. Γιάτρισσας
  νότια και οι πάροδοι της οδού Καραϊσκάκη, επί της οδού Π. Γιάτρισσας ( βόρεια & νότια) .
  Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά), με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά
  και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.
  Γ΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού νότια μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά), με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων.
  2
  Δ΄ Ζώνη: α) Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια, μέχρι την οδό Σπ. Μελέτη νότια, δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά), &
  β) Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου νότια, μέχρι την οδό Δ. Μάτση βόρεια , επί των πεζοδρομίων της
  οδού Καραϊσκάκη( Ανατολικά & Δυτικά), με τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη, δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδρομίων της οδού Καραϊσκάκη.
  ΘΕΣΕΙΣ
  Στις πιο πάνω αναφερόμενες ζώνες εμπεριέχονται τριακόσιες είκοσι (320), παραχωρούμενες αριθμημένες θέσεις, ως κάτωθι:
  Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό Καποδιστρίου νότια, επί του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, τριάντα έξη (36) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 129 – 199Α/Π και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
  Καραϊσκάκη, δέκα εννέα (19) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 108 – 140.
  Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια, επί του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 57 – 127 και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
  Καραϊσκάκη, είκοσι οκτώ (28) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 52 – 106.
  Γ΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού νότια μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια, επί του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 199 – 243 και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
  Καραϊσκάκη, είκοσι δύο (22) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 142 – 182.
  Δ΄ Ζώνη: Εκατόν πενήντα επτά (157) παραχωρούμενες αριθμημένες θέσεις, εκ των οποίων:
  α) Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια μέχρι την οδό Σπ. Μελέτη νότια, επί του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, δέκα εννέα (19) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 15Α – 55 και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
  Καραϊσκάκη, δέκα οκτώ (18) θέσεις, με ζυγά νούμερα από Νο 18 – 50 &
  β) Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου νότια, μέχρι την οδό Δ. Μάτση βόρεια, επί του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη, πενήντα πέντε (55) θέσεις, με μονά νούμερα, από Νο 245Β – 353 και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
  Καραϊσκάκη, εξήντα πέντε (65) θέσεις, με ζυγά νούμερα, από Νο 184 – 306.
 4. Το μήκος έκαστης εκ των πιο πάνω θέσεων, ποικίλει από ένα (1) μέτρο έως πέντε (5) μέτρα, σύμφωνα με την υφιστάμενη πολεοδομική κατάσταση της περιοχής.
 5. Το πλάτος όλων των θέσεων ορίζεται σε ένα (1) μέτρο.
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριμένη αριθμημένη θέση, με την πληρωμή ποσού, γενομένου από τον πολλαπλασιασμό του μήκους, επί την διάρκεια ( δύο ημερών) επί την τιμή του τ.μ. , όπως αυτή καθορίστηκε με την αρ. 86/22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών κατάληψης δημοτικού χώρου για το Πανηγύρι της Παναγίας Γιάτρισσας, ως κάτωθι:
  Α΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό Καποδιστρίου νότια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις
  που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.
  Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.
  Γ΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού νότια μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια 60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως.
  Δ΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου νότια, μέχρι πέραν της οδού Καραϊσκάκη, βόρεια και νότια αντίστοιχα, 45,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους
  35,00 €/τ.μ. ημερησίως. 3 ΑΡΙΘΜΟΙ – ΝΟΥΜΕΡΑ – ΤΙΜΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ(έκαστη) ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΙΜΗ(ΓΙΑ 2 ΜΕΡΕΣ)
Α΄ ΖΩΝΗ
1 Θέση 5 m χ 1m 120 600 € (ΕΚΑΣΤΗ)
8 Θέσεις 4 m χ 1m 112,132,140,141,165,167,187,193, 480 € (ΕΚΑΣΤΗ)
25 Θέσεις 3 m χ 1m 118,122,124,129,130,131,133,134,138,139,143,145,153,155,157,
159,161,163,179,181,183,185,189,191,195Α
360 € (ΕΚΑΣΤΗ)
13 Θέσεις 2 m χ 1m 110,114,116,116Α,126,128,135,136Α,137,151,169 240 € (ΕΚΑΣΤΗ)
7 Θέσεις 1 m χ 1m 147,171,173,195,199Βπ 120 € (ΕΚΑΣΤΗ)
ΠΑΡΟΔΟΙ
1 Θέση 2 m χ 1m 149Απ 180 €
Β΄ ΖΩΝΗ
2 Θέσεις 5 m χ 1m 52,98Α 600 € (ΕΚΑΣΤΗ)
26 Θέσεις 4 m χ 1m 54Α,56,60,63,65,66,67,69,75,79,80,81,82,87,88,89,93,
95,96,97,104,106,115,125,127
480 € (ΕΚΑΣΤΗ)
22 Θέσεις 3 m χ 1m 57,58,59,61,64,68,71,72,76,83,85,91,92,94,99,100,105,107,109,111,117,121 360 € (ΕΚΑΣΤΗ)
12 Θέσεις 2 m χ 1m 66Α,77,78,84,86,90,101,102,103,113,119,120Α 240 € (ΕΚΑΣΤΗ)
Γ΄ ΖΩΝΗ
2 Θέσεις 5 m χ 1m 257,273 600 € (ΕΚΑΣΤΗ)
18 Θέσεις 4 m χ 1m 142,144,154,164,166,168,170,172,178,180,182,205,209,215,229,231,233,235 480 € (ΕΚΑΣΤΗ)
13 Θέσεις 3 m χ 1m 148,150,156,158,174,176,203,207,213,219,221,225,227 360 € (ΕΚΑΣΤΗ)
12 Θέσεις 2 m χ 1m 150α,152,160,162199,201,211,217,237,239,241,243 240 € (ΕΚΑΣΤΗ)
2 Θέσεις 1 m χ 1m 148Α,203Α 120 € (ΕΚΑΣΤΗ)
ΠΑΡΟΔΟΙ
1 Θέση 2 m χ 1m 219Απ 180 €
Δ΄ α. ΖΩΝΗ
12 Θέσεις 4 m χ 1m 18,26,28,30,32,40,41,42,48,49,53,55 360 € (ΕΚΑΣΤΗ)
10 Θέσεις 3 m χ 1m 17,19,20,21,22,25,27,35,38,47 270 € (ΕΚΑΣΤΗ)
12 Θέσεις 2 m χ 1m 15,23,24,29,32Α,34,39,43,44,46,50,51 180 € (ΕΚΑΣΤΗ)
1 Θέση 1 m χ 1m 90 € (ΕΚΑΣΤΗ)
ΠΑΡΟΔΟΙ
2 Θέσεις 2 m χ 1m 15Απ,39Απ 140 € (ΕΚΑΣΤΗ)
Δ΄ β. ΖΩΝΗ
4 Θέσεις 5 m χ 1m 257,273,291,303 450 € (ΕΚΑΣΤΗ)
53 Θέσεις 4 m χ 1m 186,200,208,210,222,226,228,236,240,242,244,245,246,247,248,249,250,251,2
52,
254,259,263,274,276,278,279,280,284,286,292,293,294,296,297,298.299,300,
301,302,304,305,307,309,311,313,337,339,341,343Α,347,349,351,353
360 € (ΕΚΑΣΤΗ)
44 Θέσεις 3 m χ 1m 184,194,196,202,204,212,220,224,230,232,234,238,238Α,253,255,256,258,260,
261,266,267,268,269,270,272,274Α,277,282,283,287,288,289,290,295,
317,319,321,325,327,329,331,333,335
270 € (ΕΚΑΣΤΗ)
12 Θέσεις 2 m χ 1m 192,198,206,216,218,245Β,271,275,281,281Α,301Α,323 180 € (ΕΚΑΣΤΗ)
4 Θέσεις 1 m χ 1m 188,190,214,265 90 € (ΕΚΑΣΤΗ)
ΠΑΡΟΔΟΙ
1 Θέση 1 m χ 1m 285Απ 70 €
1 Θέση 3 m χ 1m 216ΑΠ 210 €
1 Θέση 4 m χ 1m 214Απ 280 €
4

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη, μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα,
κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) Άδειας παραγωγού πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,
γ) Άδειας επαγγελματία πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,
δ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ,
ε) Άδειας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο &
δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση πώληση ειδών στις βραχυχρόνιες αγορές, κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται, είναι αυτά που αναγράφονται, στην βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή στην άδεια παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές ή στην άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, ή στην άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη, ενδεικτικά: Λευκά είδη, είδη
  προικός, είδη υπόδησης, παιχνίδια, άνθη, φυτά μουσικά είδη, DVD , CD, ενδύματα, τρόφιμα & φαγώσιμα, πρόχειραγεύματα(από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης), αποξηραμένα άνθη, ασημικά, αντίκες βιβλία, υαλικά,
  λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσμησης, κοσμήματα, βιομηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, προϊόντα οικοτεχνίας (π.χ.
  μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας, ζυμαρικά αρτύματα, κλπ.), σε όλες τις ζώνες,
  ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
  Τα είδη που δεν επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής:
  α) Είδη ασέμνου περιεχόμενο ( περιοδικά, DVD, CD, κ.λ.π.).
  β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς ( πυροτεχνήματα κ.λ.π.)
  γ) Αποκλείονται παντός είδους δραστηριότητες και είδη που έχουν σχέση με τον τζόγο.
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 3. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
  2.Έκαστος ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, θα αναφέρει το μήκος θέσης & την τιμή αυτής, καθώς και την Ζώνη που
  εμπεριέχεται και τα είδη που θα διαθέσει.
 4. Θα συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
  α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πωλητή ή
  β) Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου) ή
  γ) Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου) ή
  δ) Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη &
  ε) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 5. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω, θα απορρίπτονται.
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
 6. Οι αιτήσεις συμμετοχής ελέγχονται και αξιολογούνται από Γνωμοδοτική Επιτροπή και σε περίπτωση ένστασης, από
  Επιτροπή Ενστάσεων.
 7. Οι θέσεις αποδίδονται, κατόπιν κλήρωσης ανά κατηγορία πωλητών, με την ακόλουθη ποσόστωση:
  α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
  βραχυχρόνιες αγορές,
  5
  β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που
  δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
  γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
  & δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.
 8. Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις στην βραχυχρόνια αγορά.
 9. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις, ανά κατηγορία πωλητών, είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα
  γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις.
 10. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που
  προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης και πληρωμή του τέλους, εκδίδεται από
  τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα του
  Δήμου, την οικεία Περιφέρεια και στους πίνακες ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας, με μέριμνα του τελευταίου. Στην
  ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, β) η ιδιότητα υπό
  την οποία συμμετέχει στην αγορά, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά, το νούμερο, το μήκος και
  την αξία της θέσης.
 11. Για την εύρυθμη λειτουργία της θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την
  χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο για την ανταλλαγή
  αυτή είναι η Υπηρεσία του Δήμου.
  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ
  Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι δικαιούχοι µε την επίδειξη ταυτότητας ή
  διαβατηρίου ή εξουσιοδοτημένο άτομο (για µία μόνον θέση). Το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται, ενέχει ισχύ
  άδειας και θα αναφέρονται:
  α) Τα στοιχεία του δικαιούχου, β) Η ιδιότητα συμμετοχής γ) Το διάστημα ισχύος και το έτος, δ) Ο αριθμός θέσης,
  ε) Το μήκος θέσης,
  στ) Τα πωλούμενα είδη – προϊόντα.
  ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
  1.Οι εγκρίσεις που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη είναι προσωποπαγείς, και δεν επιτρέπονται η
  μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων
  που απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο.
  2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την καταβολή των
  αναλογούντων τελών.
  3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.
  4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ
 12. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του χώρου ευθύνης
  τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν.
 13. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να
  περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος
  και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).
  6
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο έχουν ήδη γραμμογραφηθεί και αριθμηθεί οι θέσεις (επί των πεζοδρομίων)
  από συνεργείο του Δήμου. Κατάσταση µε τα στοιχεία των δικαιούχων και τις παραχωρούμενες θέσεις, θα διαβιβάζονται
  στις Υπηρεσίες Ελέγχου (Ελληνική Αστυνομία, Αρμόδιοι Υπάλληλοι Δήμου κλπ), στις οποίες ανατίθεται ο έλεγχος της
  ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας, της απομάκρυνσης των άνευ αδείας
  συµµετεχόντων στις πανηγύρεις, καθώς και της επιβολής των νόμιμων κυρώσεων.
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 05-09-2022 ημέρα Δευτέρα.
  Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( πλήρους δικαιολογητικών), υποβάλλονται:
 14. Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ.: 2744360127 – 128) στο
  ισόγειο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΑΣΩΝΟΣ 1 – 20300 – ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
 15. Στο email: e-protokollo@loutraki.gr
  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Βασίλειος Ζερβός
  Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2741360182 – 185