Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Απέκτησαν οριστικά Πολεοδομικό Αγία Άννα – Συνοικισμός – Β.Νανόπουλος: Σε 2 χρόνια κάναμε ότι δεν είχε γίνει σε 15!

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Είναι μια μεγάλη μέρα η σημερινή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι πλέον έχουμε την εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής για την περιοχή αγίας Άννας – Συνοικισμού.Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι οριστικό και η περιοχή παύει να είναι οικισμός. Γνωρίζουμε τώρα τι ανήκει και σε ποιόν και μπορούμε να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη της περιοχής αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων λειτουργώντας σε οριστικά δομημένο περιβάλλον. Σε πείσμα εκείνων που λένε πως η δημοτική μας αρχή δεν ολοκληρώνει έργα σας λέω πως μέσα σε 2 χρόνια έχουμε κάνει όσα δεν είχαν γίνει σε 15!»

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Κωνσταντίνα Κόλλια και τον Ειδικό Συνεργάτη Κώστα Παπασταμόπουλο, ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί, από χώρο ο οποίος ανήκει στο δήμο Κορινθίων και πολύ σύντομα θα αξιοποιηθεί για την κοινή ωφέλεια, την οριστικοποίηση του Σχεδίου Πόλης Αγίας Άννας – Συνοικισμού, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το 1983 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ.

Η έκταση αναφοράς είναι 370 στρέμματα με την Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνα Κόλλια να αναφέρεται στις δυνατότητα που δίνει η οριστικοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού αφενός στους κατοίκους για τηναξιοποίηση των περιουσιών τους και αφετέρου στο δήμο για την αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων.  «Η κύρωση της πράξης εφαρμογής βάζει τέλος στην αβεβαιότητα χρόνων. Με πολλές ώρες δουλειάς και πολλές δυσκολίες λόγω της πανδημίας αφού η δια ζώσης παρουσία των εμπλεκομένων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, κατορθώσαμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σίγουρα μέρα χαράς και ικανοποίησης» σημείωσε η κ.Κόλλια.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  1. Στα πλαίσια της δράσης Επιχείρηση Πολεοδομικής ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) ανατέθηκε από την τότε Νομαρχία Κορινθίας, στις 19-10-1983 η εκπόνηση μελέτης πρότασης Πολεοδομικής μελέτης για τις περιαστικές περιοχές της Κορίνθου. Εντός των περιοχών αυτών υπήρχαν δομημένες περιοχές ως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923. Μεταξύ αυτών των περιοχών  ήταν και η γειτονιά «Αγία Άννα – Συνοικισμός», το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν δομημένο ως εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923. Το τμήμα αυτό έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο, σύμφωνα με την 9187/2004 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ.
  2. Με την υπ΄αριθμ. 9177/2004 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της γειτονιάς «Αγία Άννα – Συνοικισμός (τμήμα Π.Ε 2) του δήμου Κορινθίων. Με την 10242/5/11/2007 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η διορθωμένη Πράξη Εφαρμογής της ανωτέρω πολεοδομικής μελέτης.
  3. Με την Υπαρίθμ 3305/2007 απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους κατόπιν προσφυγής ιδιώτης, η αριθμπρωτ 9177/2004 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) με την οποία είχε εγκριθεί η πολεοδομική μελέτης της γειτονιάς «Αγία Άννα – Συνοικισμός»
  4. Με το από 13-9-2011 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/11-10-2011) επανεγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης της γειτονιάς «Αγία Άννα – Συνοικισμός»
  5. Με την υπαρίθμ 23/466/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κορινθίων, ανατέθηκε στον μελετητή κ. Σπυρίδωνα Μαγγίνα η μελέτης «Ανασύνταξη πράξης Εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Αγία  Άννα – Συνοικισμός και υπογράφηκε το από 10-7-2014 σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης αυτής.
  6. Με την αριθμπρωτ 364591/05-11-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της περιοχής «Αγία Άννα – Συνοικισμός».

Με τις πολεοδομικές μελέτες και την εφαρμογή τους επιδιώκεται είτε η πολεοδομική αναμόρφωση – νοικοκύρεμα των άναρχα δομημένων οικισμών, είτε η ένταξη στο σχέδιο πόλεως αδόμητων ή αραιοκατοικημένων περιοχών. Με τις πράξεις εφαρμογής τακτοποιούνται τα όρια μεταξύ ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων. Για την απόδοση εδαφικών τμημάτων (είτε σε ιδιοκτησίες ,είτε σε κοινή χρήση) εφαρμόζονται, για μεν τις αραιοδομημένες ή αδόμητες περιοχές οι διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα, για δε τις πυκνοδομημένες οι διατάξεις περί πράξεων αναλογισμού και τακτοποίησης.

Η πολεοδόμηση περιοχών  έχει ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ διότι μέσω της οργανωμένης ρυμοτομίας αφενός μεν οριστικοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφετέρου εξορθολογίζονται η δόμηση και οι παρεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον.