Πε. Μάι 30th, 2024

Αποκλειστικό: Στο Πειθαρχικό… ο δήμαρχος Σικυωνίων!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Σικυωνίων!

Με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου τοποθετήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, Δημήτρη Κατσαρού, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.

Το Πειθαρχικό που έχει πεδίο αναφοράς όλους τους δήμους της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αποτελείται από επτά (7) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη και ο Σπύρος Σταματόπουλος ορίστηκε ως τακτικό μέλος με αρμοδιότητα σε περίπτωση κρίσεως δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων των Δήμων που υπάγονται στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Η τοποθέτησή του αποτελεί άλλη μια αναγνώριση της αυτοδιοικητικής προσωπικότητας που έχει χτίσει με πολλή δουλειά, μεγάλα έργα και καθαρές, δίκαιες τοποθετήσεις στα αυτοδιοικητικά δρώμενα. Σιδεροκέφαλος, λοιπόν!