Πα. Απρ 19th, 2024

Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 5 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την υλοποίηση έργων στις πυρόπληκτες περιοχές Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Ενέκρινε, επίσης, το πρακτικό 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ έργο ανέγερσης στην Κόρινθο ισόγειας οικοδομής με υπόγειο, με χρήση χώρου συνάθροισης κοινού (εστιατόριο “γεύμα αγάπης”), όπως επίσης και το πρακτικό 4 ‘ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης’ της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για την κατασκευή το με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ έργου συντήρησης του δρόμου Νεμέα – Σκοτεινή, στο τμήμα του εντός της Π.Ε. Κορινθίας.

Στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση της διαδικασίας για την εκτέλεση του με προϋπολογισμό 59.000 ευρώ έργου υδροδότησης του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά από τα Πικουλιάνικα.

Ενέκρινε επίσης την υλοποίησης του με προϋπολογισμό 93.831,35 ευρώ έργου βελτίωσης και αποκατάστασης της πρόσβασης σε αρχαιολογικά μνημεία στην πυρόπληκτη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης και την αποδοχή συναίνεσης ιδιοκτητών αναφορικά με την διαπλάτυνση και τσιμεντόστρωση της δουλείας διόδου προς την Μονή Παναγιάς Χελμού στην περιοχή Γαϊτσές.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας (β΄ φάση) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έργου συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοδυτικής Γορτυνίας.

Ακόμα, προέβη μεταξύ άλλων και στην έγκριση του πρακτικού του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική δημοπρασία για το έργο αντικατάστασης τριων καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.