Σα. Ιούλ 20th, 2024

Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του με προϋπολογισμό 249.000 ευρώ έργου αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 3, τμήμα Μύλοι – Νέα Κίος.

Προέβη επίσης στην έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ έργου σήμανσης, ασφάλισης και άλλες εργασίες στην εθνική οδό 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, όπως και στην έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού και διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου συντήρησης της εθνικής οδού 39 Tρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και της εθνικής οδού 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η Οικονομική Επιτροπή, εξ άλλου, ενέκρινε τους όρους διακήρυξης και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 685.000 ευρώ έργου εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου αναδασμού Δωρίου – Ψαρίου.

Προέβη, ακόμα, στην έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων και κατακύρωσης της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου βελτίωσης, συντήρησης της ορεινής οδού Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα, προϋπολογισμού 3.545.000 ευρώ.

Ενέκρινε επίσης, το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για την συντήρηση και βελτίωση του ορεινού δρόμου Γαϊτσών προς Καψοδεματούσα (β΄ φάση), καθώς και το πρακτικό δημοπρασίας (φάση β΄) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του προϋπολογισμού 270.000 ευρώ (με ΦΠΑ) έργου βελτίωσης της βατότητας του δρόμου Κολλίνες – Αγία Βαρβάρα – Πελλάνα, από πιστώσεις ΠΔΕ /2018ΕΠ82600004.

Η Επιτροπή, εξ άλλου, προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (με ΦΠΑ) έργου αντιπλημμυρικής προστασίας με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Ξερίλα στις περιοχές της Βελιγοστής και Κοτσιρίδι του Δήμου Μεγαλόπολης,  από πιστώσεις 5ο ΕΑΠ / Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Τέλος, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας “Φάρις”, που αφορά στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.