Δε. Απρ 15th, 2024

Απόστολος Παπαφωτίου: Η Διώρυγα Κορίνθου πρέπει να διαπλατυνθει

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δείτε την άποψη του Δρ. Απόστολου Ε. Παπαφωτίου, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π και Οικονομολόγου Ε.Κ.Π.Α. Γεωμετρία της Διατομής

Μια κρίσιμη παράμετρος για την ίδια την ύπαρξη της Διώρυγας, για την επιβίωση της, την ασφαλή χρηστική επάρκεια της στο παρόν και στο μέλλον και το οικονομικό όφελος είναι η διαπλάτυνση αυτής σε πλάτος τουλάχιστον τα 42,0μ. και βάθους 11,0μ. – 12,0 μ. 1) Το προβλεπόμενο πλάτος, στη στάθμη της θάλασσας, της προς κατασκευής Διώρυγας, ήταν 42,0μ. όπως αναφέρεται στον αρχικό Νόμο ΤΜΞ «Περί Διορύξεως του Ισθμού της Κορίνθου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/27 Νοεμβρίου 1869 και ειδικά στο άρθρο 6,2. 2) Στην πορεία τροποποιήθηκαν τα γεωμετρικά στοιχεία της προς διάνοιξη Διώρυγας, όπως αυτά περιγράφονται τελικά στο Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 80/1881, 8 Σεπτεμβρίου 1881, με το πλάτος να γίνεται 22,0μ. στον πυθμένα και 24,60μ. στην επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι κατασκευάστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της ναυπηγικής και η απώτερη προοπτική για την οικονομική απόδοση και την αυξανόμενη ναυτιλιακή κίνηση. Ολέθρια λάθη 1) Με τις σημερινές επεμβάσεις αποκλείεται η ανάπτυξή της καθόσον δεν λαμβάνονται υπόψη η διαπλάτυνση και εκβάθυνση, που σύντομα επιβάλλεται να γίνει, απεναντίας δημιουργούν σχεδόν ανυπέρβλητα προβλήματα και υπερβάλλον κόστος σε μελλοντική επέκταση. Ανυπέρβλητο εμπόδιο είναι η κατασκευή του (οχυρωματικού) τοίχου στον πόδα του πρανούς διαστάσεων 17,0 x 1,0 x 1.030,0 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα και όγκου σχεδόν 18.000κ.μ., ενδεικτικού κόστους 10.000.000 €. Μετά την κατασκευή του θα είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο να κατεδαφιστεί για να διαπλατυνθεί και εκβαθυνθεί η Διώρυγα. 2) Επί πλέον αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της απάλυνσης των πρανών και η δημιουργία μέσω εκχωματισμών κλιμακωτής διατομής τοπικά και όχι σε ολόκληρο το μήκος της περιοχής επέμβασης κλπ κλπ.

Απόστολο Παπαφωτίου, για το 2ο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο της χώρας, τον Ισθμό Κορίνθου.

Μιχάλης Παπαμανωλάκης