Σα. Ιούν 25th, 2022

Αρχίζει η καταγραφή ζημιών της φωτιάς στην Άνω Αλμυρή, Ρυτό και Ντράσσα Γαλατακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif
This image has an empty alt attribute; its file name is elbar.gif

Για την καλύτερη και λειτουργικότερη εξυπηρέτηση των πληγέντων μετά από τη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 24/07/2021 στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Αλμυρής, του Ρυτού και της Ντράσσας που υπάγονται στη Δ.Κ Γαλατακίου, της Δ.Ε Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, η Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ενημερώνει ότι: οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι Επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές – κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν υποστεί ζημιά, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από 8:00 – 14:00, για να παραλαμβάνουν και να συμπληρώνουν την αίτηση:
στη γραμματεία Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ.: 20131)
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην α.π. 20725/Β979/10.05.2011 Υ.Α. (ΑΔΑ: 4Α3ΗΗ-Κ7) όπως συμπληρώθηκε με την α.π.: 116525/ΕΞ2020/14-10-2020 (ΑΔΑ: 6Θ2ΙΗ-ΛΣΕ):
 Αίτηση δικαιούχου (από την γραμματεία)
 Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 & Ε3)
 Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου απαιτείται από το νόμο για την επιχείρηση)
 Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)
 Τιμολόγια αγοράς εμπορευμάτων (ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)
 Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (ή αντίγραφα από τον προμηθευτή)
 Κατάσταση που συνοδεύει τον μηχανολογικό εξοπλισμό, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος και η ένδειξη ολική ή μερική καταστροφή (όπου απαιτείται)
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της μονάδας
 Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες ώστε να προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης
 Λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την ημέρα της καταστροφής
 Οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα Συμπληρωματικά στοιχεία:
 Φωτογραφικό υλικό
 Έγγραφα ΕΟΤ κλπ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2741084654 (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κορινθίας)
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τις καταστροφές είναι μέχρι την 30/09/2021.
Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κατεστραμμένα στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει την επιχείρησή του.