Δε. Ιούλ 4th, 2022

Αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων της Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας υπενθυμίζει σε όλα τα σωματεία της δύναμής της ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθ΄υπόδειξιν της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου.

Συνημμένα η απόφαση της ΕΠΟ.