Κυ. Μάι 26th, 2024

Αύξηση 10% θα δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στους εργολάβους δακοκτονίας λόγω τιμών των καυσίμων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αύξηση 10% προτίθεται να δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους εργολάβους δακοκτονίας, λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων που έχει προκαλέσει η σημερινή κατάσταση.

Το εν λόγω θέμα, θα συζητηθεί άμεσα στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και θα κληθεί να λάβει την σχετική απόφαση, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα εκ μέρους των εργολάβων.

Για το συγκεκριμένο θέμα, έγινε σύσκεψη στην Τρίπολη, με στελέχη των ΔΑΟΚ και με τους εργολάβους, όπου και συζητήθηκε το πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που έχει συμπεριληφθεί, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται αλλαγές στην εκτέλεση των προγραμμάτων δακοκτονίας για το 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, προβλέπεται ότι για τον φετινό χρόνο (2022), η Οικονομική Επιτροπή, κάθε Περιφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας – για το οποίο έχουν δημοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί -, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης, 7

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της υπηρεσίας και

β) το ύψος της σχετικής δαπάνης, είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.