Κυ. Απρ 14th, 2024

Βαγγέλης Παπαϊωάννου: Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής, όταν οι προσπάθειες & η μεθοδική δουλειά που κάνουμε συνεργατικά, ευοδώνεται

Κοινοποίηση ειδήσεων

Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής, όταν οι προσπάθειες & η μεθοδική δουλειά που κάνουμε συνεργατικά, ευοδώνεται.

Έ𝝢𝝩𝝖𝝣𝝜 και 𝝬𝝦𝝜𝝡𝝖𝝩𝝤𝝙𝝤𝝩𝝜𝝨𝝜 για τον 𝝙𝝜𝝡𝝤 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢 από το 𝝥𝝦𝝖𝝨𝝞𝝢𝝤 𝝩𝝖𝝡𝝚𝝞𝝤 και το 𝝥𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 «𝝙𝝦𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝤𝝪 𝝞𝝨𝝤𝝛𝝪𝝘𝝞𝝤𝝪»

Έργο: ❞𝝙𝝜𝝡𝝞𝝤𝝪𝝦𝝘𝝞𝝖 𝝥𝝖𝝦𝝟𝝮𝝢 𝝩𝝨𝝚𝝥𝝜𝝨 𝝨𝝚 𝝚𝝥𝝞𝝠𝝚𝝘𝝡𝝚𝝢𝝤𝝪𝝨 𝝟𝝤𝝞𝝢𝝤𝝬𝝦𝝜𝝨𝝩𝝤𝝪𝝨 𝝬𝝮𝝦𝝤𝝪𝝨 𝝩𝝤𝝪 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝪 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢❞

– Ποσό χρηματοδότησης: 𝟭𝟵𝟴.𝟭𝟰𝟳 €

– Ιδία συμμετοχή Δήμου Κορινθίων: 𝟰𝟵.𝟱𝟯𝟳 €

– Συνολικός προϋπολογισμός: 𝟮𝟰𝟳.𝟲𝟴𝟰 €

Αφορά την δημιουργία 𝟳 𝝢𝝚𝝮𝝢 𝝥ά𝞀𝝹𝞈𝝼 (𝗣𝗼𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗣𝗮𝗿𝗸𝘀) 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝿ό𝝺𝝶 𝞃𝝶ς 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄, με σκοπό την απόδοσή τους για χρήση στους κατοίκους των εν λόγω γειτονιών.

1️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳𝝾ύ 𝝠𝝴𝞈𝞅ό𝞀𝝾𝞄 𝝖𝝷𝝶𝝼ώ𝝼 (έ𝝼𝝰𝝼𝞃𝝸 𝝢𝝾𝞂𝝾𝝹𝝾𝝻𝝴ί𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄)

2️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳ώ𝝼 𝝟𝞀𝝾𝝹𝝸𝝳ά & 𝝨ί𝝼𝝰

3️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳ώ𝝼 𝝟𝞈𝞂𝞃ή 𝝥𝝰𝝺𝝰𝝻ά & 𝝥𝝰𝞃𝞀ώ𝝼

4️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳𝝾ύ 𝝥𝝴𝝺𝝺ή𝝼𝝶ς

5️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳ώ𝝼 𝝠. 𝝖𝝷𝝶𝝼ώ𝝼 & 𝝨𝝻ύ𝞀𝝼𝝶ς (𝝨𝞄𝝼𝝾𝝸𝝹𝝸𝞂𝝻ός)

6️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳𝝾ύ 𝝨𝝾𝞅𝝾𝝹𝝺έ𝝾𝞄ς (𝝖𝝲𝝸𝝰𝝼𝝼𝝸ώ𝞃𝝸𝝹𝝰), 𝝿𝞀ώ𝝶𝝼 𝝿𝝰𝝸𝝳𝝸𝝹ή 𝞆𝝰𝞀ά

7️⃣ 𝝥ά𝞀𝝹𝝾 𝝾𝝳𝝾ύ 𝝚𝝷𝝼. 𝝖𝝼𝞃𝝸𝞂𝞃ά𝞂𝝴𝞈ς (𝝿𝝺𝝶𝞂ί𝝾𝝼 𝟭𝝾𝞄 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹𝝾ύ 𝝨𝞆𝝾𝝺𝝴ί𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄)

Ευχαριστώ θερμά την Γενική Δ/ντρια κ. Ν. Δημητρίου & τα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ» και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων κ. Ράνια Σούκουλη για την συνεργασία τους.