Σα. Ιούλ 2nd, 2022

Βραχάτι: Tον “τσίμπησαν” για εκκρεμή δικαστική απόφαση για κλοπή

ÁóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí ïäü ÌåíÜíäñïõ, óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐáñóêåõÞ 14 Öåâñïõáñßïõ 2020. Ç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ðñáãìáôïðïéåßôáé, ðßóù áðü ôï ðáëéü Äçìáñ÷åßï, óôïí áðüç÷ï ôçò öïíéêÞò óõìðëïêÞò ìåôáîý áëëïäáðþí, ðñïò áíáæÞôçóç äñáóôþí ëáèñáßùí ôóéãÜñùí, äéáêéíçôþí ðáñåìðïñßïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνελήφθη, χθες (29.2.2020) το μεσημέρι, στο Βραχάτι Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βέλου-Βόχας, 31χρονος ημεδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Κορίνθου, για κλοπή.