Δε. Απρ 22nd, 2024

Γ. Ψυχογιός: Να λάβει άμεσα η κυβέρνηση μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης των δικηγόρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης προς τους δικηγόρους που έχουν πληγεί από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω κορονοϊού. φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός.
Σύμφωνα με την Ερώτηση ένα από τα μέτρα που ήδη αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση είναι και η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων με το άρθρο 11 της από 11.03.2020, σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αποφυγή συγκεντρώσεων που θα σημάνουν τη διασπορά του ιού.
«Ο κίνδυνος από τον ιό είναι υπαρκτός και δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Ωστόσο, κλείσιμο των δικαστηρίων, που προβλέπεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες, ίσως και μήνες, σημαίνει οικονομική ασφυξία, ιδιαίτερα για τους άμισθους δικηγόρους». 
Επειδή η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιφέρει τεράστιες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους δικηγόρους και τις οικογένειές τους. Είναι ένας πολυπληθής επαγγελματικός κλάδος που έχει υποστεί αναμφίβολα μεγάλες ζημίες κατά την δεκαετή κρίση και συνεχίζει να δοκιμάζεται.
Επειδή το Κράτος πρέπει να μεριμνήσει για όσους δικηγόρους έχουν ως μόνη πηγή εισοδήματος το επάγγελμα τους, ώστε να μην οδηγηθούν στο κλείσιμο των γραφείων τους.
Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δικηγόρων για όσο διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως ενδεικτικά:

  1. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής και να ανασταλεί η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
  2. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής και να ανασταλεί η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
  3. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
  4. Να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση με εισοδηματικά κριτήρια στους άμισθους δικηγόρους, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., υπέρ του οποίου το σύνολο των δικηγόρων (έμμισθοι και άμισθοι) καταβάλουν εισφορές εδώ και μια 10ετία περίπου, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα μέχρι σήμερα.
  5. Οι γονείς έμμισθοι δικηγόροι να δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην Π.Ν.Π. της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020).
  6. Να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους επαρχιών με εισοδηματικά κριτήρια μέσω του Λ.Ε.Δ.Ε., υπέρ του οποίου υφίσταται για τα μέλη του παρακράτηση 5% επί της αξίας των γραμματίων προείσπραξης ασφαλιστικών εισφορών που εκδίδει για κάθε παράσταση ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

–Τι μέτρα σκοπεύουν να πάρουν τα συναρμόδια Υπουργεία για τη στήριξη των δικηγόρων, που πλήττονται ανυπολόγιστα από τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού;

-Είναι στις προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων να προβούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, τις φορολογικές υποχρεώσεις και άλλες οφειλές των δικηγόρων;
-Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε θέσπιση και καταβολή ειδικού έκτακτου επιδόματος στους άμισθους δικηγόρους και συνολικά στους ελεύθερους επαγγελματίες;
-Τι μέτρα σκοπεύουν να πάρουν τα συναρμόδια Υπουργεία για τη στήριξη των γονέων έμμισθων δικηγόρων αναφορικά με τη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού;».