Σα. Μαρ 2nd, 2024

Δήμος Βέλου – Βόχας: Ξεκινά το Πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθησης”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βέλου – Βόχας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου – Βόχας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου – Βόχας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25 Χ
2Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής  δικτύωσης (Social media)25 Χ
3Ανακύκλωση και κομποστοποίηση25 Χ
4Βασικά Αγγλικά Α150 χ
5Βασικά Ιταλικά Α150 χ
6Εικαστικό εργαστήρι50 Χ
7Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα ( σχολικόςΕκφοβισμός ,διαδίκτυο ,πρόληψη εξαρτήσεων ,διατροφή κλπ.25 Χ
8Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Δήμου Βέλου – Βόχας

Τηλ. :2742360319, 2742360318

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ.Μαρίνας 101  Βέλο

Email: voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.gr

Τηλ: 2741360520

Tαχ. Διεύθυνση: Σπ. Κοκκώνη 2  Ζευγολατιό

Email: masouri@1306.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνη προγράμματος η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ κα. Μαρία Καλλίρη