Πα. Ιούν 14th, 2024

Δήμος Κορινθίων: Ετήσιος προγραμματισμός εκδηλώσεων και επιχορηγήσεων Συλλόγων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Προκειμένου ο Δήμος μας να εντάξει εκδηλώσεις και επιχορηγήσεις στον προϋπολογισμό του 2020 και να προετοιμάσει έγκαιρα τις απαιτούμενες διαδικασίες, καλούμε τους Πολιτιστικούς Αθλητικούς Συλλόγους να καταθέσουν μέχρι την 15/11/2019 τα αιτήματά τους:

1.Λίστα συγκεκριμένων εκδηλώσεων για τις οποίες ο σύλλογος αιτείται την επιχορήγηση, όπου θα προσδιορίζεται η ημερομηνία πραγματοποίησης τους (η οποία θα πρέπει να είναι μεταγενέστερης απόφασης επιχορήγησης)

2.Ποσό αιτούμενης επιχορήγησης.

3.Το καταστατικό του Συλλόγου.

4.Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης.

5.Στοιχεία για τα μέλη και τη γενική δραστηριότητα του Συλλόγου-Σωματείου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφόρηση ή διευκρίνιση και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας. Η κατανομή των επιχορηγήσεων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια. 

Βασίλειος Νανόπουλος