Πε. Ιούν 13th, 2024

Δήμος Κορινθίων ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 για υπαίθριους – κοινόχρηστους χώρους

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η προετοιμασία και η διεκδίκηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών πόρων για τον Δήμο Κορινθίων είναι μία διαρκής προσπάθεια που συνεχίζεται και εξελίσσεται με επιτυχία, δείχνοντας όραμα, σχέδιο, συνέπεια και εν τέλει αποτελεσματικότητα.

ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 € από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

«𝝙𝝦𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨𝝥𝝚𝝦𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝤𝝪𝝞𝝨𝝤𝝛𝝪𝝘𝝞𝝤𝝪» 𝟮𝟬𝟮𝟮
“𝝨𝝬𝝚𝝙𝝞𝝖𝝖𝝨𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨𝝥𝝦𝝤𝝨𝝗𝝖𝝨𝝞𝝡𝝤𝝩𝝜𝝩𝝖𝝨 (𝝨.𝝖.𝝥.)”

ΩΦΕΛΕΙΕΣ 

(από την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου):

Η Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής

Η εκπόνηση του Σχεδίου για τον 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢 θα συμπεριλαμβάνει:

𝝪𝝫𝝞𝝨𝝩𝝖𝝡𝝚𝝢𝝜𝝟𝝖𝝩𝝖𝝨𝝩𝝖𝝨𝝜:
Ανάλυση και αξιολόγηση για εξασφάλιση προσβασιμότητας
Στους υπαίθριους δημόσιους Κοινόχρηστους Χώρους
Στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα

𝝥𝝦𝝤𝝩𝝚𝝞𝝢𝝤𝝡𝝚𝝢𝝚𝝨𝝥𝝖𝝦𝝚𝝡𝝗𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨:
Τεχνική Έκθεση περιγραφής των παρεμβάσεων
Χάρτες ανά περιοχή παρέμβασης
Πίνακα των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
Χρονοδιάγραμμα & Προγραμματισμό υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων & κατασκευών, μέσω σύνταξης:
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
Μελέτης Προσβασιμότητας
Λοιπών υποστηρικτικών Μελετών
Ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.