Πα. Ιούν 14th, 2024

Δήμος Σικυωνίων: Υποχρεωτική δήλωση εργασιών καθαρισμού οικοπέδων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την υποχρέωση να δηλώσουν, έως τις 30 Ιουνίου 2024, τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Μητρώου Καθαρισμού Οικοπέδων, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.grέχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το ακίνητό τους βρίσκεται σε:(α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και(δ) εκτός σχεδίου οικόπεδα/αγροτεμάχια με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30η Ιουνίου 2024.

Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

• Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.