Σα. Απρ 13th, 2024

Δείτε ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων (live)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δείτε ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 1. Έγκριση της αρ. 5/13/2024 απόφασης του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024
 2. Έγκριση της αριθ. 19/47/2023 απόφασης του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» που αφορά στην Έγκριση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2022
 3. «Έγκριση ¨Κοινωνικού Αντιτίμου¨ ως προϋπόθεση εγγραφής των μελών Κ.Α.Π.Η. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορινθίων
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου
 5. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση πρωτοβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.
 6. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση δευτεροβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.
 7. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή (αρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 11. Κατανομή ποσού (145.380,00€) (Α’ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας έτους 2024 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
 12. Κατανομή ποσού (12.050,00) € για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024
 13. Κατανομή ποσού (200,00) € για την κάλυψη δαπανών για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση
 14. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου
 15. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανώνυμων οδών στην εντός σχεδίου περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ» στην Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (έγγραφο 32673/01-06-2023).
 16. Τροποποίηση της αριθμ. 39/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αντικατάσταση μελών στις επιτροπές με αριθμό 13, 26 και 37 Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65e08b14b82f33e9765db039 στις 29/02/24 15:50
 17. Τροποποίηση της αριθ. 44/456/2023 Α.Δ.Σ. ως προς τη επιτροπή 31 για την παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» ΤΜΗΜΑ Α -Ψηφιακές Υπηρεσίες (Α.Μ.:121/2022)
 18. Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 53720/2023 σύμβασης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δήμου Κορινθίων» – Τμήμα 2: “Ομάδα Β’: Φορτηγά οχήματα” , ποσού 130.034,55 [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» αριθμ. μελέτης 71/2017
 20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου», αρ.μελ. 15/2019
 21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Κορινθίων
 22. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 64/2024 Περί έγκρισης (τροποποίηση υφιστάμενης) εισόδου-εξόδου εγκατάστασης (πρατήριο καυσίμων) επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στη Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου
 24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ για αποκριάτικη εκδήλωση
 25. Παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικο συνδημότη μας στο Δήμο, σύμφωνα με την αριθμ. 31/2023 απόφαση του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Κορίνθου