Σα. Ιούν 22nd, 2024

Δείτε ζωντανά το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δείτε ζωντανά το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μερική τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σύμφωνα με το ν. 5056/23 λόγω αυτοδίκαιας κατάργησης του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» και αυτοδίκαιας λύσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.).
 2. Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων Αιγιαλείας & Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, β) Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει, γ) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων Αιγιαλείας & Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων Αιγιαλείας & Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.
 3. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον δήμο Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης.
 4. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για σύστημα συλλογής μεταφοράς προς ανακύκλωση βρώσιμων λιπών & ελαίων ( ΕΚΑ 20 01 25).
 5. Ανάκληση απόφασης ΔΣ 90/2024
 6. Ανάκληση απόφασης ΔΣ 92/2024.
 7. Τροποποίηση ΟΠΔ 2024.
 8. Επικαιροποίηση της 91/2024 απόφαση Δ.Σ.
 9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
 10. Έγκριση καταγραφής και  απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 11. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και  απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.).
 12. Έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στη Συκέα.
 13. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού ακινήτου στο 115χλμ. ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών παραπλεύρως γηπέδου.
 14. Αίτημα για αλλαγή εγγυητή ANAYAR.
 15. Τροποποίηση Πενταμελούς Επιτροπής καταγραφής πωλητών, θέσεων και απόδοσης θέσεων Λαϊκών Αγορών και βελτίωση θέσεων πωλητών.
 16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής των έργων «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με αριθμ. μελέτης 9/2022 & «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με αριθμ. μελέτης 8/2022.
 17. Κατανομή ποσού Β΄ δόση έτους 2024 για λειτουργικές ανάγκες στις Σχολικές Επιτροπές.
 18. Έγκριση συμμετοχής στο ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, απομάκρυνση στύλου – επίτονου και μεταφορά τσιμεντόστυλου στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.

www.xylokastronews.gr