Δε. Απρ 15th, 2024

Δείτε ζωντανά το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων (Live)

Κοινοποίηση ειδήσεων

 Δείτε ζωντανά το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του Δήμου για τη στέγασή τους
 2. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου
 3. Παράταση χρονικής διαρκειας του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
 4. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες
 5. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 6. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (χορήγηση παροχών)
 7. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
 8. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 10. Καθροσιμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για εκδίκαση έφεσης του Δήμου στο Τριμελές Εφετείο Τρίπολης
 14. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου
 15. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας
 16. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας
 17. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού
 18. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορινθίων
 19. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου μετά τη αρ. 2/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 20. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Περιοχή Πύργος μετά τη αρ. 3/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 21. Ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην Περιοχή Αγιαννιώτικα μετά τη αρ. 4/22-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών & Πλατειών άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 22. Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης