Δε. Απρ 22nd, 2024

Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δείτε LIVE την 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με τα παρακάτω θέματα.

1. Οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους υπογράφοντες Συμβούλους.

Διαδικασία ελέγχου :

2. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

3. Επικύρωση πρακτικών της 8ης, 9ης και 10ης / 2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3833/Β’/2021) κατά μέρος που αφορά τα άρθρα α) άρθρο 35, β) άρθρο 37 Α και Γ, γ) άρθρο 40 του Οργανισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει δημοσιευθεί και ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος και ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Βασίλειος Χατζής

7. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

8. Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ. Αντικαλάμου,  ης Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

10. Έγκριση κήρυξης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Ισόπεδου Κόμβου Μυκηνών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: τροποποίηση – ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω αύξησης της δυναμικότητας και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε. στη Δ.Ε. Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ: 190103520. (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): «Τροποποίηση και ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 59193/2473/11-10- 2013 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Τολού, στη θέση «Λέσκα», της Δ.Κ. Τολού, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΠΕΤ: 2103501421). (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ρίνιζα», της Τ.Κ. Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έκτασης 44.485,36 τ.μ. του φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2108607827). (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

14. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης δράσης «3 η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» από τον Εμπορικό & Επιχειρηματικό Σύλλογο Ναυπλίου, το Σάββατο 27.08.2022 στην πόλη του Ναυπλίου από ώρα 20:00 έως 2:00. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

16. Έγκριση α) της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Λειτουργία και Διαχείριση φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας» και β) Τοποθέτηση Φωτεινής Σηματοδότησης επί της Ε.Ο. 08. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

17. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας για το 2 ο εξάμηνο οικονομικού έτος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός», συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου». (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Τροποποίηση και ανανέωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Livelia Α.Β.Ε.Ε.» λόγω της αύξησης της δυναμικότητας, προσθήκης νέων γραμμών παραγωγής και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Π.Ε. Αρκαδίας) (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος