Σα. Απρ 13th, 2024

Ειδικός σύμβουλος για το Βέλο ορίστηκε ο Βλάσης Μπουτσιούκος

Κοινοποίηση ειδήσεων

𝝚𝝞𝝙𝝞𝝟𝝤𝝨 𝝨𝝪𝝡𝝗𝝤𝝪𝝠𝝤𝝨 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤 𝝗𝝚𝝠𝝤 𝝤 𝝗𝝠𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝡𝝥𝝤𝝪𝝩𝝨𝝞𝝤𝝪𝝟𝝤𝝨
Με απόφαση του δημάρχου Βέλου-Βόχας, Θανάση Μανάβη, ορίσθηκε άμισθος ειδικός σύμβουλος για το Βέλο ο Βλάσης Μπουτσιούκος.

Ο Βλάσης, θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα, του Βέλου, όπως νερό για ύδρευση και άρδευση, θα συνεργάζεται και θα προτείνει δράσεις για την λειτουργία της Κοινότητας Βέλου, θα παρακολουθεί την συνολική δράση του δήμου στην πόλη του Βέλου και θα προτείνει έργα και παρεμβάσεις, που θα κάνουν καλύτερη την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η απόφαση αναρτήθηκε στο Διαύγεια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ