Σα. Απρ 20th, 2024

Επιστροφή  του 60% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους λογαριασμούς Δεκεμβρίου – Μαΐου με όριο τα 600 ευρώ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Άνοιξε χθες Παρασκευή η πλατφόρμα Power Pass για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής  του 60% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τέθηκε χθες Παρασκευή σε λειτουργία, και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Ιουνίου, η πλατφόρμα Power Pass, στην οποία μπορούν να υποβάλλονται από τους οικιακούς καταναλωτές αιτήσεις  για την επιστροφή του 60% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα που κατέβαλαν μέσω των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 και 31ης Μαΐου 2022, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ.

Οι επιστροφές θα είναι ίσες με το 60% υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής των ποσών έκπτωσης που έχουν χορηγηθεί από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιστροφές θα γίνουν σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση άνω των 30 ευρώ (οπότε λαμβάνουν επιστροφή 18 ευρώ) και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Είναι προφανές -παρά τη σύγχυση που επιχείρησε να προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλλιεργήσει αβάσιμες προσδοκίες, σχετική απογοήτευση και να την εκμεταλλευτεί- ότι οι επιστροφές δεν θα είναι 600 ευρώ για όλους, αλλά ανάλογες με τις υπερβάλλουσες χρεώσεις, θα ξεκινούν από τα 18 και θα φτάσουν το πολύ τα 600 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, φορολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021.

Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια, που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

2. Πώς θα γίνεται η επιστροφή του 60% των αυξήσεων

Η επιστροφή στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές αφορά στο 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Μετράει η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και με βάση αυτή θα γίνεται η επιστροφή, όχι βάσει της περιόδου κατανάλωσης.

-Η επιδότηση θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του καταναλωτή
-Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό
-Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ανά μήνα σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Ποσό επιστροφής = [Ποσό αύξησης λογαριασμού λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής – Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] επί 60%.