Τε. Νοέ 30th, 2022

Η ενεργειακή πολιτική του δήμου Ερμιονίδας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δύο σημαντικά έργα που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, εγκρίθηκαν στο δήμο Ερμιονίδας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Το ένα αφορά την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Κρανιδίου, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ και το δεύτερο, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο δήμος Ερμιονίδας, βρίσκεται και σε διαδικασία δημιουργίας αυτόνομης ενεργειακής κοινότητας. Θα δημιουργηθεί δημοτικό ενεργειακό πάρκο ανανεώσιμων πηγών (π.χ. φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, σταθμός βιομάζας ή βιοαερίου κλπ.).

Συγχρόνως, ετοιμάζεται ο φάκελος για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα “Ηλέκτρα” (ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων).

Παράλληλα, ο δήμος συμμετέχει και στο σύμφωνο των δημάρχων, το οποίο έχει να κάνει σε συνεργασία δήμων πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, όπου οι δήμοι δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον κατά 40% και ταυτόχρονα να υιοθετήσουν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Τέλος, ο δήμος της Ερμιονίδας, σχεδιάζει την εκπόνηση ενός δημοτικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών, ενώ προχωρά και στην αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων του οδοφωτισμού, με νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.