Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Η MOTOR OIL αναζητά Χειριστές Παραγωγής και Τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Διυλιστήριο της Motor Oil βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Τεχνίτες Μηχανολογικής Συντήρησης για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, στην περιοχή της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Εξοικείωση με μηχανολογικό εξοπλισμό ( αντλίες, συμπιεστές) 
 • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 •  Επίλυση βλαβών

Κύρια Προσόντα

 •  ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ ειδικοτήτων Μηχανολογίας / Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) / Ναυπηγικής Βιομηχανίας/ Ναυτικών Μηχανών & Πλοιάρχων
 • ΔΙΕΚ/  IEΚ Μηχανολογίας / Τεχνικός Μηχανοτρονικής
 •  Προϋπηρεσία σε διυλιστήριο ή βιομηχανία.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2). (γραπτά και προφορικά)
 •  Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 •  Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας 
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες για τους άνδρες υποψηφίους 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Πειθαρχία 
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

*Οι  υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής Γλώσσας. 

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο career site του Ομίλου :  careers.moh.gr/job-invite/1151/

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στον Όμιλο. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας προσεκτικά και θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ταιριάζουν στις ανάγκες της θέσης.

Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας.

Τίτλος:  Χειριστές Παραγωγής

Το Διυλιστήριο της Motor Oil βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Χειριστές Παραγωγής για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, στην περιοχή της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Έλεγχος των μονάδων ευθύνης όσον αφορά την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
 • Έλεγχος και καταγραφή των  ενδείξεων  (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) στα  σχετικά έντυπα
 • Χειρισμούς ροών μονάδων (π.χ. άνοιγμα βάνας, εκκίνηση αντλίας, κ.λ.π.).
 • Παρακολούθηση των  εργασιών συντήρησης στις μονάδες, ιδιαίτερα από πλευράς ασφαλείας (Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας).
 • Έλεγχος και καταγραφή ενδείξεων (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) 

Κύρια Προσόντα

 •  ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ ειδικοτήτων Μηχανολογίας / Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
 •  ΔΕΙΚ/ IEΚ Μηχανολογίας / Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων 
 •  Προϋπηρεσία σε διυλιστήριο ή βιομηχανία.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2). (γραπτά και προφορικά)
 •  Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 •  Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας 
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες για τους άνδρες υποψηφίους 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Πειθαρχία 
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

*Οι  υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής Γλώσσας. 

Yποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο career site του Ομίλου : careers.moh.gr/job-invite/1204/

Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στον Όμιλο. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας προσεκτικά και θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ταιριάζουν στις ανάγκες της θέσης.

Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας.