Τε. Ιούλ 24th, 2024

Θανάσης Μανάβης: Θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα μεγάλα έργα για τον αγροτικό τομέα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τον γενικό Γραμματέα, Ενωσιακών πόρων και υποδομών του υπουργείου, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, επισκέφθηκε οσήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο στην Αθήνα.

Συζητήσαμε με τον Γραμματέα, το σύνολο των προβλημάτων του δήμου μας, που αφορούν τον αγροτικό τομέα.

Ειδικότερα για τις επερχόμενες προκηρύξεις για την κατασκευή και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας με επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επίσης για τα μεγάλα άνω των 2,2 εκατ. € εγγειοβελτιωτικά έργα που αφορούν έργα ταμίευσης νερού, αγωγούς μεταφοράς, δευτερεύον και τριτεύον αρδευτικό δίκτυο και συνοδά καινοτόμα έργα της ΣΣ ΚΑΠ 2023 -2027 και για τα οποία θα υποβληθούν αιτήσεις από τις Περιφέρειες (έργα Υποδομών) και τους Δήμους (για αγροτική Οδοποιία) εντός του 2024.

Ο δήμος μας θα είναι έτοιμος τους επόμενους μήνες να καταθέσει προτάσεις και έτοιμους φακέλους και για την αγροτική οδοποιία αλλά και για μεγάλα αρδευτικά έργα.

Προσκαλέσαμε τον κ. Παπαγιαννίδη, τον Ιούνιο να επισκεφθεί το Βραχάτι κάτι που αποδέχθηκε.!