Τε. Φεβ 21st, 2024

​ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κ ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πριν από λίγη ώρα, ο Βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, παρέθεσε εισήγηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την Κύρωση της από 30-3-2022 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 30-7-2018 Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου», η οποία τελευταία κυρώθηκε, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τον Ν. 4574/2018.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Κόλλιας, τίθεται στο επίκεντρο ένα έργο, το οποίο μέχρι και σήμερα «είχε περάσει από σαράντα κύματα» για να υλοποιηθεί. Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο Logistics Park στην Ελλάδα, που θα περιλαμβάνει συνολικά 235.000 τ.μ. στεγασμένων αποθηκών και γραφείων, 250.000 παλετοθέσεις, 4.000 θέσεις αυτοκινήτων και 120 θέσεις φορτηγών, σε μια συνολική έκταση 588 στρεμμάτων.

Συμβαλλόμενα μέρη είναι αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», θυγατρική του Υπερταμείου από το 2018, που αποτελεί τον Κύριο του Έργου και αφετέρου η Ανώνυμη Εταιρεία «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που συνιστά τον Παραχωρησιούχο.

Η επένδυση αυτή που αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ έχει ένα βαθιά καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα και πρόκειται να επιφέρει τεράστια αναπτυξιακή ώθηση στην Ελλάδα, καθώς θα αποτελέσει ένα υπερσύγχρονο συγκοινωνιακό και εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών, που θα αναβαθμίσει, το επίπεδο των εμπορευματικών υπηρεσιών της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, θα οδηγήσει στη δημιουργία τουλάχιστον 3.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ο Βουλευτής Κορινθίας, αφού αναφέρθηκε εισαγωγικά στην «στρεβλή» αντιμετώπιση του έργου αυτού από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ένα έργο ελλιπές, που παρ’ ολίγον τότε να «τιναχθεί στον αέρα», σημείωσε λίγο μετά ότι η υπό κύρωση Συμφωνία, βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν.

Πρόκειται, κατά βάση, για τις εξής τροποποιήσεις, οι οποίες, όπως τόνισε, εξασφαλίζουν μακράν ευνοϊκότερους όρους και για το Ελληνικό Δημόσιο:

–    Μειώνεται η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης από 60 έτη σε 37 έτη.

    Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον Παραχωρησιούχο να διαπραγματευτεί την επιμήκυνση της Περιόδου Παραχώρησης για επιπλέον 23 έτη, σε τιμές αγοράς.

–  Το αρχικώς προβλεπόμενο «Εφάπαξ Αντάλλαγμα», μετονομάζεται σε «Αρχικό Αντάλλαγμα», και διπλασιάζεται από 10 σε 20 εκατ. ευρώ.

– Αυξάνεται η Ετήσια Πληρωμή προς το Δημόσιο από 2,51% σε 5,00% για όλη την Περίοδο Παραχώρησης.

– Αυξάνεται αντίστοιχα και το ποσό της Ελάχιστης Ετήσιας Πληρωμής προς το Δημόσιο από €350.000 έως και το ποσό των €700.000 ετησίως.

– Εισάγεται «Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης» και ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος επιτύχει σωρευτικά Εσωτερικό  Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ανώτερο του 9,09%, τότε θα καταβάλει στον Κύριο του έργου το 50% των Διαθέσιμων Κερδών προς Διανομή, ως Πληρωμή Κατανομής Κερδών.

Ο κ. Κόλλιας, ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, στάθηκε στη σπουδαιότητα της κυρούμενης Συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τα πολύτιμα οικονομικά οφέλη που θα αποφέρει για το κράτος η δραστηριότητα του Θριασίου. Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση πέτυχε να ξεμπλοκάρει» ένα έργο υψηλού ενδιαφέροντος και βεληνεκούς, το οποίο μέχρι και σήμερα παρέμενε αδρανές.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας της Ελλάδας, έφτασε η ώρα να αναδειχθεί μια επένδυση που είχε «παγώσει» για πάνω από τρία έτη και που σήμερα θα ενισχύσει στο έπακρο τις υποδομές της χώρας μας αλλά και τη στρατηγική θέση της σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για αυτό και προέτρεψε το νομοθετικό σώμα να το υπερψηφίσει.