Πα. Ιούν 14th, 2024

Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: Mεγάλο πρόβλημα με τον δημοτικό φωτισμό στον Δήμο Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μετά από σωρεία παραπόνων και καταγγελιών δημοτών -όλες επωνύμως- σχετικά με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κόρινθο, τον δημοτικό φωτισμό, παρεμβήκαμε στον Δήμο Κορινθίων ως ακολούθως :
1. Τόσο από τις καταγγελίες των δημοτών, όσο και από την αυτοψία που διενεργήθηκε, προκύπτει ότι υπάρχουν εκτεταμένες ελλείψεις στα δημοτικά φωτιστικά στις δημοτικές οδούς. 2. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλουν οι δημότες είναι ανταποδοτικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να σωρεύονται σε τραπεζικές καταθέσεις, αλλά να ανταποδίδονται Τους δημότες άμεσα. 3. Κατά ταύτα οφείλεται άμεσα να ενεργήσετε έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής φωτισμός στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων του δήμου κορινθίων. 4. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 282/18-9-2015 έγγραφο μας με το οποίο σας είχαμε ενημερώσει ότι «…από τα φωτιστικά σώματα που έχετε τοποθετήσει στα «Μπαζώματα»  Αγ. Νικολάου, λειτουργούν κανονικά μόλις τα δύο, ενώ οι στύλοι όλων, είναι ασυντήρητοι και διαβρώνονται και σας είχαμε ζητήσει να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση και επαρκή συντήρηση των παραπάνω φωτιστικών σωμάτων. Επίσης να μας γνωρίσετε το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των παραπάνω φωτιστικών σωμάτων και τον λόγο που επελέγησαν και την εγγύηση καλής λειτουργίας που πρέπει να διαθέτουν…». 5. Στο έγγραφό μας αυτό , αν και επανειλημμένα επανήλθαμε στο θέμα σε τακτικά διαστήματα, δεν έχετε απαντήσει -εννοείται με ευθύνη των τότε αντιδημάρχων- επειδή όμως ο δήμος έχει συνέχεια και επειδή διαπιστώθηκε εκτεταμένη λεηλασία των φωτιστικών αυτών, σας καλούμε να μας απαντήσετε άμεσα στα παραπάνω ερωτήματα που αποτελούν και ερωτήματα των δημοτών-καταναλωτών που πληρώνουν κάθε δημοτική δαπάνη.6. Ελπίζουμε να υπάρξει Ευαισθητοποίηση της δημοτικής αρχής ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.