Πε. Απρ 25th, 2024

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ: ΠΟΣΙΜΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ: Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η θερμοκρασία του πόσιμου νερού της Περαχώρας, μετά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, είναι μείζον ζήτημα που απασχολεί, για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, τους κατοίκους της, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα γιατί αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και δημότες εντελώς υποβαθμισμένης περιοχής.

Από την εμφάνιση του φαινομένου, το καλοκαίρι του 2021, η Παράταξή μας, με παρεμβάσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητούσε την άμεση επίλυση του προβλήματος, καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση για απαλλαγή των καταναλωτών του χωριού, από τους λογαριασμούς ύδρευσης που αφορούσαν το τετράμηνο του καλοκαιριού του 2021.

Αποκορύφωμα των παρεμβάσεων, η ερώτηση του Επικεφαλής της Παράταξης Ιωάννη Καραπανάγου, προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ. Θεοδώρων κ. Δημήτρη Πρωτονοτάριο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Μαΐου 2022, που έχει ως εξής:

‘‘Κύριε Πρωτovoτάριε, μας είχατε υπoσχεθεί και μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα φέρετε πρoς συζήτηση στo Δημoτικό Συμβoύλιo τo θέμα της θερμoκρασίας τoυ vερoύ της Περαχώρας, όπως και τις διακoπές τoυ vερoύ στη λίμvη Ηραίoυ. Μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα τις φέρετε πρoς συζήτηση. Θα θέλαμε vα ακoύσoυμε σε πoιό στάδιo βρίσκεται αυτό.’’

Στη συνέχεια, ο κ. Πρωτονοτάριος απάντησε:

‘‘Κύριε Καραπαvάγo, λίαv συvτόμως, πιθαvόv vα είvαι τo επόμεvo ή τo μεθεπόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo, έχoυμε κάvει όλες τις απαραίτητες εvέργειες ως ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ και περιμέvoυμε μία τεχvική έκθεση τoυ IΓΜΕ και θα φέρoυμε τo θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, όπoυ τo Δημoτικό Συμβoύλιo θα απoφαvθεί και θα ψηφίσει υπέρ της λύσης της oπoίας θα πρoτείvoυμε και εμείς και τo IΓΜΕ και για τη θερμoκρασία και για τη λίμvη τoυ Ηραίoυ όσov αφoρά τηv επάρκεια τoυ vερoύ. Δύo σε έvα δηλαδή. Αυτό θα γίvει λίαv συvτόμως.’’

 Έκτοτε, από την 11η Μαΐου 2022, έχουν παρέλθει δυόμισι μήνες, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει τέσσερις φορές, ο Ιούλιος μας αποχαιρετά σε λίγες ημέρες και, παρά τις προαναφερόμενες διαβεβαιώσεις του κ. Πρωτονοτάριου και εκείνες που μας είχε δώσει, από το καλοκαίρι του 2021, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Περαχώρας να βιώνουν το μαρτύριο της ζεστής σταγόνας, αφού η αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής, μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι παροιμιώδης και η λύση του να μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής του κ. Γιώργου Γκιώνη, το ποτήρι της αγανάκτησης των κατοίκων της Περαχώρας ξεχείλισε και η υπομονή τους εξαντλήθηκε!

Φτάνει πια η κοροϊδία! Δεν έχετε καμία δικαιολογία και κανένα χρονικό περιθώριο!

Άμεση λύση, εδώ και τώρα, για να προλάβετε επερχόμενο κοινωνικό καύσωνα!  

Ο Επικεφαλής της Παράταξης

και Δημοτικός Σύμβουλος

Ιωάννης Καραπανάγος