Πα. Σεπ 22nd, 2023

Κάλυψη κενών θέσεων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με μετάταξη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για κάλυψη κενών θέσεων στο Δήμο με μετάταξη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022

Αναλυτικά στοιχεία θέσεων είναι αναρτημένα και σε αρχείο excel στο site http://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση έως και την 17η Απριλίου 2022, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συνημμένη εγκύκλιο.

Επιγραμματικά οι θέσεις που εγκρίθηκαν και για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι οι κάτωθι:

3 θέσεις ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

1 θέση ΥΕ Φυλάκων

1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 θέση ΔΕ1 Διοικητικών

1 θέση ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1 θέση ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού

1 θέση ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών