Πε. Μάι 23rd, 2024

Κάλυψη 44 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα