Κυ. Απρ 14th, 2024

Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Βέλου-Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Από την επίσκεψη και αυτοψία του Δρ. Αποστόλου Παπαφωτίου,
Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πελοποννήσου, στα ρέματα
του Δήμου Βέλου-Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με αμείωτη ένταση και μεγάλο
ρυθμό το σημαντικό έργο της, σε όλα τα επίπεδα, μέχρι της παραδόσεως
της διοίκησης στη νέα Αρχή. Έτσι η διώρυγα του Ασωπού έχει ήδη
καθαριστεί πλήρως και είναι εδώ και μήνες σε πλήρη χρήση και απόδοση
για την άρδευση 40.000 στρεμμάτων από το Βασιλικό μέχρι και την
Κόρινθο.
Παράλληλα καθαρίζονται τα ρέματα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
ώστε να είναι ανοικτά σε περίπτωση πλημμύρας. Αυτές τις ημέρες
μεταξύ άλλων καθαρίζεται το ρέμα Σούρι στην Πουλίτσα και τα ρέματα
του Μπουλατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικος Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.