Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-54.png

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της αριθμ. πρωτ. 8182/26-1-2024/εγκ.98 « Λειτουργία του Δημοτικού συμβουλιου» και τις διατάξεις του αρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α ́), που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου έτους 2024 και από ώρα 09:00 έως 10:00 για άμεση λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (για νομική στήριξη πρώην υπαλλήλου)
  2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (για νομική στήριξη πρώην υπαλλήλου)
    Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω κλήσης των πρώην υπαλλήλων του Δήμου για προκαταρτική εξέταση ενώπιον της Πταισματοδίκη Κορίνθου στις 09-07-2024 (μετά από παράταση προθεσμίας)

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, ώρα 10:00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email του υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων s.papaxaralampous@korinthos.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας. Η σχετική διαδικασία που λαμβάνει χώρα δια περιφοράς απαιτεί τουλάχιστον τη συμμετοχή των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6948501723) Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ