Σα. Απρ 20th, 2024

ΚΕ.Π.Α.Π: Aναστέλλεται η λειτουργία των κλειστών και ανοικτών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Πολιτισμού –Αθλητισμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και σε εφαρμογή της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16837/10.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 782/10.03.2020 τεύχος Β & ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β),αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων για ατομικά και ομαδικά αθλήματα και για το διάστημα 13-3-20 μέχρι και 24-3-2020, πλην του Σταδίου Κορίνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π
Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας