Πε. Ιούν 13th, 2024

Κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καύσωνα στο Δήμο Άργους – Μυκηνών την Πέμπτη 24 Ιουνίου

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο  Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,

                                                        Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 « Αρμοδιότητες Δημάρχου του Ν.3852/2010 [ ΦΕΚ 87Α], « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και  του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27  του ιδίου νόμου,
  2. Το υπ’αριθ. 12/22-6-2021 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ,
  3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 2500/22-6-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
  4. Το υπ’αριθ. 106954/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
  5. Τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, 

                                           Α Π Ο  Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α.Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την Πέμπτη 24/06/2021, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην χώρα μας και θα επηρεάσουν και την  περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Β. Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας, θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 

             Δημήτρης Καμπόσος  

Κοινοποίηση

1.Δ/νση Κοιν. Προστ., Παιδείας,

Πολιτισμού & Τουρισμού

2.Δ/νση Α/θμιας  Ν. Αργολίδας

3. Κοιν. Επιχ. Δήμου Άργους-Μυκηνών