Κυ. Μάι 26th, 2024

Κρίσεις Ελληνικής Αστυνομίας 2023: Οι νέοι αντιστράτηγοι

Κοινοποίηση ειδήσεων

ι κρίσεις αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή δύο αντιστράτηγων του Στρατού Ξηράς,

Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστράτηγων Αστυνομίας έκρινε τους παρακάτω ως εξής:

Διατηρητέους τους:

Λάζαρο Μαυρόπουλο
Γεώργιο Δούβαλη

Ευδοκίμως τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους ο Γεώργιος Γιάννινας, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γεώργιος Κανέλλος, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.