Σα. Ιούν 22nd, 2024

Κόρινθος: Άκυρες οι κλήσεις για την ελεγχόμενη στάθμευση με απόφαση δικαστηρίου (VIDEO)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την 30-6-2021 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Ν 31/2021 απόφαση του κ. Προέδρου Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία ΚΡΙΘΗΚΕ ότι οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση σε χώρους  ελεγχόμενης στάθμευσης από παρκόμετρα που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Κορινθίων έχουν εκδοθεί για το χρονικό διάστημα προ του έτους 2014 από ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ και για το χρονικό διάστημα μετά το έτος 2014 από ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

Κρίθηκε ότι:

Α) Για το χρονικό διάστημα προ του έτους 2014, η δημοτική ανώνυμη εταιρεία Δ.Α.Κ.Ε.Κ και στη συνέχεια η δημοτική ανώνυμη εταιρεία Δ.Α.Ε.Κ εξέδιδαν κλήσεις από έλεγχο παρκομέτρων στη πόλη της Κορίνθου, αντισυνταγματικώς και παρανόμως, αφού αυτές αποτελούν ενώσεις προσώπων που λειτουργούσαν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών ενώ η έκδοση κλήσεων συνιστά άσκηση αστυνομικής αρμοδιότητας που αντισυνταγματικώς γινόταν από ιδιώτες, δηλαδή τις  εν λόγω εταιρείες.

Β) Για το χρονικό διάστημα μετά το έτος 2014 εκδίδονταν κλήσεις από παρκόμετρα στη πόλη της Κορίνθου από ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, αφού δεν έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Κορινθίων όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ. πρωτ: 13349/26-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Προκύπτει λοιπόν μείζονος σημασίας θέμα και αποτελεί καθήκον για το Δικηγορικό λειτούργημα να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον καθώς και την οικονομική και κοινωνική ζωή του συνόλου, για το λόγο αυτό το Δικηγορικό Γραφείο μας, με προσωπικό δικαστικό αγώνα, κατάφερε να αναδείξει τις μη σύννομες ως άνω ενέργειες.

Η εν λόγω δικαστική απόφαση (και όσες θα ακολουθήσουν καθώς ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί από τους πολίτες δυνάμει άκυρων και μη νόμιμων κλήσεων στο Δήμο Κορινθίων) αποτελεί απάντηση σε μη σύννομες ενέργειες προστηθέντων υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων που εν γνώσει τους εισέπρατταν χρηματικά ποσά από <<δήθεν>> παράνομες κλήσεις και κοινοποιούσαν έγγραφα στη Δ.Ο.Υ Κορίνθου δεσμεύοντας το προσωπικό Α.Φ.Μ του πολίτη που δήθεν <<χρωστούσε>> στο Δήμο Κορινθίων από κλήσεις παρκομέτρων, τελώντας τα αδικήματα της απιστίας, παράβασης καθήκοντος, υπεξαίρεσης και αντιποίησης επαγγέλματος.

Δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων,  φορώντας ρούχα που ανέγραφαν δημοτική αστυνομία με ειδικότητα που δεν έχει σχέση με αστυνομικά καθήκοντα  να <<μοιράζουν>> κλήσεις σε ΙΧΕ αυτοκίνητα πολιτών στο κέντρο της Κορίνθου!!!

Αποτελεί και προσωπική δικαίωση μας αφού  διάδικος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η ως άνω δικαστική απόφαση είναι μέλος του δικηγορικού γραφείου μας που με προσωπικό μόχθο και κόπο έφερε εις πέρας την εν λόγω υπόθεση που προστατεύει και το δημόσιο συμφέρον και την οικονομική ζωή των πολιτών.

Ενημερώνουμε τέλος ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου που προκαλεί η ως άνω απόφαση, άμεσα θα διοργανώσουμε συνέντευξη τύπου προς ενημέρωση των πολιτών αλλά και για απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα τεθεί.

Δικηγορικό Γραφείο

 Αγγελικής Γ. Κοσμά-Αναστασίου Γ. Κοσμά & Συνεργατών

Κολιάτσου αρ. 36 Κορινθος