Τρ. Αυγ 16th, 2022

Κόρινθος: Αύγουστος των εκδηλώσεων και του πολιτισμού

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστει για τον μήνα Αύγουστο στο Δήμο Κορινθίων.

𝟱 & 𝟭𝟯/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾,𝟐𝟏:𝟎𝟎

«Η Παράσταση συνεχίζεται!»

𝟎𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚱𝚬𝚴𝚻𝚸𝚶 𝚴𝚬𝛀𝚴 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚼,𝟐𝟏:𝟎𝟎

Νεανική συναυλία με ντόπια

και αθηναϊκά συγκροτήματα

𝚺𝚷𝚨𝚯𝚶𝚩𝚶𝚼𝚴𝚰, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Παράσταση «Ντόλυ η προξενήτρα»

Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ»

𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝛉έ𝛂𝛕𝛒𝛐, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Μοντέρνοι και Λάτιν χορών

𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺 ,𝛑𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂, 𝟐𝟑:𝟑𝟎

Latin Party,

Mr. Bachata

𝟎𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚺𝚶𝚽𝚰𝚱𝚶, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝛉έ𝛂𝛕𝛒𝛐,𝟐𝟏:𝟎𝟎

«Η μικρή μας Πόλη»

Παράσταση από το Β.Ρώτας

𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂 𝚱ό𝛒𝛊𝛎𝛉𝛐ς,, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝚯έ𝛂𝛕𝛒𝛐 ,𝟐𝟏:𝟎𝟎

«Όπου αγαπά γνωρίζεται

από την περπατησιά του…»

𝚳𝚶𝚼𝚺𝚬𝚰𝚶 𝚺𝚻𝚼𝚳𝚽𝚨𝚲𝚰𝚨, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

«Adlocum» Παράσταση Performance

Opus Femina, ΙΛΜΚ, ΕΦΑΚΟΡ,ΠΙΟΠ

𝟬𝟴/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬

«Ο Επιθεωρητής έρχεται…»

𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺,𝚯𝚬𝚨𝚻𝚸𝚶 𝚨𝚪𝚰𝚨𝚺 𝚨𝚴𝚴𝚨𝚺, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Μουσική βραδιά με τους MOTIVO

𝟎𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬

«Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ του Μολιέρου

𝟭𝟬/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬

“Nimertis Performance”

ROOMS 2

𝚨𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚪𝚬𝛀𝚸𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚼

𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 𝚪.𝚨𝚴𝚫𝚸𝚬𝚶𝚼, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Λαϊκή Βραδιά με το σχήμα της Νατάσσας Γκολφίνου

𝟭𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς,, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾

𝟮𝟭:𝟬𝟬

«Το μπουφάν της

Χάρλευ ή…πάλι καλά!»

𝟏𝟏 -𝟏𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂ς 𝚱𝛐𝛒ί𝛎𝛉𝛐𝛖

𝟐𝟏:𝟑𝟎

Στο Φως της Πανσελήνου

«Σ ένα ταξίδι που κάνουν λίγοι…»

Εκδήλωση ενίσχυσης του Ευθύμειο Κέντρου

𝟭𝟮/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾

𝟮𝟭:𝟬𝟬

«Ντόλυ η προξενήτρα»

Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ»

𝟭𝟯/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾

𝟮𝟭:𝟬𝟬

«Η Παράσταση συνεχίζεται!»

𝟮𝟬 – 𝟮𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς , 𝟮𝟬:𝟯𝟬

Πολιτιστικό Κέντρο «Αναστασία Κεφάλα»

Θερινό σινεμά για μικρούς και μεγάλους

𝟐𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚨𝛒𝛘𝛂𝛊𝛐𝛌𝛐𝛄𝛊𝛋ός 𝚾ώ𝛒𝛐ς

𝟐𝟏:𝟎𝟎

MUSA CONCERTS

𝚸𝚨𝚾𝚮 𝚲𝚬𝚾𝚨𝚰𝚶𝚼, 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Μουσική βραδιά με τους ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

𝟐𝟒/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂 𝚱ό𝛒𝛊𝛎𝛉𝛐ς, 𝚵𝚬𝚴𝚰𝚨

𝟐𝟏:𝟎𝟎

Cosmo of culture festival apollon

27/08/22

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Πλατεία «Π.Τσαλδάρη»

21:00

Διεθνές Φεστιβάλ

𝟐𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 «𝚷.𝚻𝛔𝛂𝛌𝛅ά𝛒𝛈»

𝟐𝟏:𝟎𝟎

Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

𝟐𝟖/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚨𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚰𝛀𝚨𝚴𝚴𝚮𝚺

𝟐𝟏:𝟎𝟎

Λαϊκή Δημοτική βραδιά

Με το σχήμα του Βαγγέλη Μπάνου

𝟐𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟐

𝚾𝚰𝚲𝚰𝚶𝚳𝚶𝚫𝚰

𝟐𝟏:𝟎𝟎

Μουσική βραδιά

με τους MOTIVO

𝟯𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮

𝝥𝝼𝝴𝞄𝝻𝝰𝞃𝝸𝝹ό 𝝹έ𝝼𝞃𝞀𝝾 𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰ς 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄

𝟮𝟭:𝟬𝟬

Cosmo of culture festival

𝚶𝛊 𝛆𝛋𝛅𝛈𝛌ώ𝛔𝛆𝛊ς ❞𝚨𝚷𝚶𝚲𝚲𝛀𝚴𝚬𝚰𝚨 𝟐𝟎𝟐𝟐❞διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου “ΑΠΟΛΛΩΝ¨ Politistikos Syllogos O Apollon με την συνδρομή του δήμου Κορινθίων και της τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.

𝚻𝛐 𝟏𝛐 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛌𝛌ή𝛎𝛊𝛐 𝚽𝛆𝛔𝛕𝛊𝛃ά𝛌 𝚬𝛒𝛂𝛔𝛊𝛕𝛆𝛘𝛎𝛊𝛋𝛐ύ 𝛉𝛆ά𝛕𝛒𝛐𝛖 ❞𝚶 𝚩𝚬𝚲𝚲𝚬𝚸𝚬𝚽𝚶𝚴𝚻𝚮𝚺” ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ” O ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ” ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ5-13/08 διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός σύλλογος “ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ” Αρχαίας Κορίνθου με την υποστήριξη του ΚΕΠΑΠ.

𝝡𝝴𝞃έ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝞄𝝼𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝝼𝝾𝞄𝝼 𝝴𝝿ί𝞂𝝶ς:

Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ» , ΕΦΑΚΟΡ, ΙΛΜΚ,ΠΙΟΠ, Κορινθιακό

Θέατρο «Β.ΡΩΤΑΣ», Σύλλογος Ηπειρωτών «Η ΠΙΝΔΟΣ».