Δε. Μάι 20th, 2024

Κ. Παπακωνσταντίνου: “Σημαντική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου για τους πλειστηριασμούς ακινήτων”

Κοινοποίηση ειδήσεων

Eκδόθηκε πρόσφατα μία σημαντική απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου αναφορικά προς πλειστηριασμό ακινήτου, περίληψη της οποίας σας αναπτύσσω κατωτέρω ώστε εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας, για την οποία σας συγχαίρω. 

Ειδικότερα, εκδόθηκε η υπ.αρ.265/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτός σχετικός λόγος ανακοπής που προβλήθηκε από την πλευρά της εντολέας μου την οποία εκπροσώπησα ως πληρεξούσιος δικηγόρος της, αναφορικά προς το ότι το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου, δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού και κατόπιν αυτού ακυρώνεται η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου.

Η απόφαση αυτή, εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική για το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, καθότι στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξαν αντίθετες ανά την Επικράτεια Δικαστικές Αποφάσεις.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω, πως καθότι εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα της νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων, αυτό έχεις ως δικονομικό αποτέλεσμα να αναστέλλεται από τα Δικαστήρια η εκδίκαση των σχετικών (αυτοτελών ή πρόσθετων)  λόγων ανακοπής που προβλήθηκαν ή εκδικάζονται μετά την παραπομπή του εν λόγω ζητήματος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 

Η προβολή επομένως του συγκεκριμένου λόγου ανακοπής περί της νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, δεν προσφέρει αυτομάτως την ασφάλεια στον ανακόπτοντα διάδικο-οφειλέτη ότι θα επιτύχει ακύρωση του πλειστηριασμού. Συνεπώς, θα πρέπει να ερευνώνται επιμελώς και  άλλοι πιθανώς υφιστάμενοι λόγοι ανακοπής, ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια δικονομικής άμυνας του οφειλέτη.

Κωνσταντίνος Δ. Παπακωνσταντίνου

Δικηγόρος Κορίνθου