Πε. Οκτ 5th, 2023

Λουτράκι: Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι, την Παρασκευή 02/06/2023 & ώρα 13:00, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας
Πελοποννήσου και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες
της περιοχής.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).
για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.