Πε. Απρ 25th, 2024

Μείωση της ύλης στις τάξεις του Λυκείου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η εισαγωγή της τηλεκπαίδευσης στη σχολική ζωή, σε συνδυασμό με τις
ευρύτερες αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις του φαινομένου της πανδημίας,
έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για όλους τους μαθητές και
ειδικότερα για εκείνους που πρόκειται αυτή τη χρονιά, να εξεταστούν με το
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Παρόλα αυτά, η ύλη για τις πανελλαδικές του 2022 είναι ίδια ή και αυξημένη σε
σχέση με την προ πανδημίας εποχή. Υπάρχουν αλλαγές σε μαθήματα π.χ. στην
Ομάδα Ανθρωπιστικού προσανατολισμού, η Κοινωνιολογία έχει αντικατασταθεί
από τα Λατινικά τα οποία έχουν περισσότερη ύλη και πιο δύσκολη εξέταση.
Δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας ότι η προετοιμασία
των φετινών αποφοίτων είναι ελλιπέστατη εξαιτίας των δύο χρόνων
τηλεκπαίδευσης. Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, έχουν χαθεί πολλές
διδακτικές ώρες για τους μαθητές και μαθήτριες, λόγω της ασθένειας τόσο των
παιδιών όσο και των καθηγητών που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό.
Προφανώς, αυτές οι ώρες δεν είναι ίδιες για όλους τους μαθητές με συνέπεια η
κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν να είναι δύσκολη. Σε πολλά μαθήματα
η Τράπεζα Θεμάτων, η οποία αφορά την Α΄ και Β Λυκείου, είναι ελλιπής. Στο
ΕΠΑΛ, για παράδειγμα, ελάχιστα θέματα είχαν αναρτηθεί για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Η λογική της Τράπεζας
Θεμάτων, υποχρεώνει όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας να προσαρμοστεί στα
συγκεκριμένα θέματα, αφαιρώντας από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν τα θέματά τους στις ανάγκες των μαθητών και στην
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η κάθε τάξη.
Αν προστεθούν στα παραπάνω οι ώρες που χάθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας,
τότε γίνεται σαφές ότι η εκπαιδευτική διαδικασία τη φετινή σχολική χρονιά
διεξήχθη μετ’ εμποδίων και κάθε άλλο παρά φυσιολογική μπορεί να
χαρακτηριστεί. Η κοινή λογική επιβάλλει να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας
σε περιορισμό της ύλης καθώς είναι πρακτικά αδύνατη η προσαρμογή των
προγραμμάτων των σχολείων προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη με βάση
τις προβλέψεις της Τράπεζας Θεμάτων.
Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον, έρχεται να προστεθεί και η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής. Πάνω από 15.000 μαθητές, πέρυσι, αποκλείστηκαν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω της Ε.Β.Ε και όσοι είχαν την οικονομική
δυνατότητα, στράφηκαν στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω που συνθέτουν, τα τελευταία δύο χρόνια, το
ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα,
Ερωτάται η κ. Υπουργός

 1. Θα περιορίσετε την εξεταστέα ύλη με ταυτόχρονη κατάργηση της
  τράπεζας θεμάτων, έστω για την τρέχουσα σχολική χρονιά,
  απαλλάσσοντας τους, ήδη ψυχολογικά φορτισμένους, υποψηφίους από
  την επιπρόσθετη αγωνία της ελλιπούς προετοιμασίας για να δοθεί η
  δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις
  ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου, με
  στόχο την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν;
 2. Θα καταργήσετε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής έτσι ώστε οι μαθητές και
  μαθήτριες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εγγραφούν σε
  ιδιωτικές σχολές, να μπορούν να φοιτήσουν στα δημόσια δωρεάν
  εκπαιδευτικά ιδρύματα;
  Ο ερωτών βουλευτής
  Κρίτων Αρσένης