Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Μόνον 6 γυναίκες στα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μόνον 6 γυναίκες στα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κορινθίων
.

Άρθρο της Νάνσυ Γιαννιδάκη*

8 Μαρτίου- Σήμερα τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για πραγματική ισότητα όπως ορίζει η δημοκρατία μας. Αν και στο πέρασμα των χρόνων πολλά δικαιώματα έχουν κατακτηθεί και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία σαφώς έχει βελτιωθεί ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει έναν άντρα να ζητάει συμβουλές για το πώς θα συνδυάσει οικογένεια και καριέρα. Παρά, λοιπόν, τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης αναγνώρισης και της προόδου που έχει σημειωθεί, η Ισότητα των Φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πολλές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες παραμένουν – για παράδειγμα, μισθολογικές διαφορές και πολιτική υποεκπροσώπηση.

Μπορεί η εφαρμογή του μέτρου της ποσόστωσης φύλου 40% να βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, εντούτοις τα ποσοστά γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας, όπως παρουσιάστηκαν (Υπουργείο Εσωτερικών) για τα πεδία των δήμων, των περιφερειών και της βουλής, είναι εξαιρετικά χαμηλά.Για παράδειγμα στις Δημοτικές εκλογές 2019, στο σύνολο των 332 δήμων εκλέχθηκαν 19 γυναίκες δήμαρχοι, ποσοστό 5,7 % και 313 άνδρες δήμαρχοι, ποσοστό 94,3 %.Και γενικότερα, μικρή είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στα δημοτικά συμβούλια. Όπως στο Δήμο Κορινθίων με μόνον 5 γυναίκες στα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι υπάρχει σοβαρό και σημαντικό έλλειμμα συμμετοχής γυναικών, στην πολιτική του τόπου μας. Συμπέρασμα, η συμμετοχή στην πολιτική, δεν επιβάλλεται με νόμους και ποσοστώσεις. Προφανώς έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο μέχρι να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τις γυναίκες σε πολιτικά αξιώματα αν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν με γνώση και ευαισθησία να διαχειριστούν με επιτυχία τα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίλυση προβλημάτων, στη διαμόρφωση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων.

Η συμμετοχή των γυναικών στα δημοτικά μπορεί να φέρει την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του τοπικού κράτους.Σήμερα, για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και περιβαλλοντικούς οφείλουμε να αναμορφώσουμε τις λειτουργίες της πόλης. Οι γυναίκες από τη φύση τους και από τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να ανταποκριθούν στη ζωή, δρουν γρήγορα αλλά και αποτελεσματικά, είναι πρακτικές αλλά με φαντασία, έχουν ευαισθησίες και αντίληψη και βεβαίως μπορούν να διαχειριστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα (σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες).

Οι γυναίκες μπορούν να δράσουν ως καταλύτες στη διαδικασία της αλλαγής, να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και το όφελος των τοπικών κοινωνιών και των συμπολιτών τους. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν χώρος για να αναπτυχθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, καθώς αποτελεί το πεδίο ανάπτυξης πολιτικών που έχουν άμεση εφαρμογή στις ανάγκες της καθημερινότητας. 

Θυσιάζουν πολλά για να βρεθούν σε αυτές τις θέσεις και ελπίζουν…πιστεύουν ότι οι πολίτες σήμερα απαλλαγμένοι από στερεότυπα και πρακτικές κατά των γυναικών, θα εμπιστευθούν και θα στηρίξουν επί ίσοιςόροιςάξιους και ικανούς ανθρώπους πέρα από έμφυλες διακρίσεις. Άλλωστε η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία.

*Η Νάνσυ Γιαννιδάκη εργάζεται στο χώρο του Μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και είναι Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό «Πνοή Δημιουργίας» με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Σταυρέλη.