Τρ. Μάι 28th, 2024

Νέες ρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη… μετά την απλή αναλογική εποχή, κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζει τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα του «Κλεισθένη» (Ν. 4555/2018), ενόψει της εγκατάστασης των νέων Αρχών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Ειδικότερα:

• Θεσπίζεται η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων (στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του δημάρχου ή περιφερειάρχη), οι οποίες λογίζονται μεν ως μία ενιαία παράταξη για τη λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ, αλλά διατηρούν και την αυτοτέλειά τους. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας των αιρετών αρχών και δεν ανακαλείται. Συνυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συνενωθούν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, αντιστοίχως.

• Εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου και του περιφερειάρχη σε επιτροπές (οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής στους δήμους, οικονομική επιτροπή και λοιπές επιτροπές στις Περιφέρειες), ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες. Ορισμένες αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου μεταφέρονται στις επιτροπές.

• Εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου και περιφερειάρχη σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, δημοτικά ιδρύματα, ΝΠΙΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ), για λόγους ευθυγράμμισης της πολιτικής τους με τον ΟΤΑ.

• Προσαρμόζεται ο τρόπος ψήφισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος και της ψήφισης τελών, ενώ εισάγεται νέα διαδικασία που δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκμηριωμένης αντιπρότασης. (Σε περίπτωση μη αποδοχής της αντιπρότασης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου, ισχύει η πρόταση της οικονομικής επιτροπής.)

• Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε 1 έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής του μετά την πάροδο 6 μηνών.

• Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κάθε Περιφέρεια προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για θέματα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνεργασία όλο τον χρόνο με την κεντρική κρατική δομή.

Πηγή: kathimerini.gr