Σα. Απρ 20th, 2024

Νίκος Ταγαράς: «Επάρκεια πόσιμου νερού με νέες υποδομές ύδρευσηςσε Φενεό, Αρχαία Σικυώνα, Κιάτο και παραλιακή ζώνη Σικυωνίων»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων ύδρευσης, ύψους 6,26 εκατ. €.

«Η υδροδότηση στον Δήμο Σικυωνίων αναβαθμίζεται σημαντικά καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων,συνολικού ύψους 6.266.153 € για:

  • να κατασκευαστούν εξωτερικά υδραγωγεία στον Φενεό,
  • για να αντικατασταθεί το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αρχαίας Σικυώνας, στον Βασιλικό και
  • για να  επεκταθεί και να αντικατασταθεί το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Κιάτου καθώς και των οικισμών στην παραλιακή ζώνη στη Δημοτική Ζώνη Σικυωνίων.

Η έγκριση χρηματοδότησης αυτού του αναγκαίου έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ αποτελεί σπουδαία εξέλιξη, διότι με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, έως τα τέλη του 2023, όλες οι εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν και να εξασφαλισθείέτσι για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Σικυωνίων η επάρκεια του αγαθού ζωτικής σημασίας που είναι το πόσιμο νερό!»δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, για την ένταξη χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Με αυτή την εξέλιξη, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, δήλωσε:

«Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Ταγαρά για την απρόσκοπτη υποστήριξη καισυνεργασία που ξεκινά από την κοινή μας αυτοδιοικητική πορεία και συνεχίζεται αυξανόμενη κατά την ιδιαίτερα παραγωγική του θητεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έγκριση χρηματοδότησης των νέων υποδομών ύδρευσης αποτελεί για τον δήμο μας ένα σημαντικό έργο πνοής που διεκδικούμε εδώ και 14 χρόνια».

Πληροφορίες για το έργο

Ειδικότερα, τα έργα ύδρευσης που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι τα εξής:

  • «Κατασκευή Εξωτερικών Υδραγωγείων Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 4,53εκατ €.

Αφορά στη συγκέντρωση των πηγών Εντρένι και Παναγιάς Βράχων σε κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης, την μεταφορά τους μέσω νέου εξωτερικού δικτύου, συνολικού μήκους 45 χιλιομέτρων για τον εμπλουτισμό της υδροδότησης του συνόλου των οικισμών της ΔΕ Φενεού, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων παραπλεύρως των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης σε κάθε Κοινότητα της Δ.Ε. Φενεού. 

  • «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αρχαίας Σικυώνας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 645.000 €

Αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού) του Δήμου Σικυωνίων μέσω της κατασκευής αγωγού, συνολικού μήκους 3.285μέτρων που θα συνδέει πιεζοθραυστικό φρεάτιο στην Κοινότητα Σουλίου της ΔΕ Σικυωνίων, του υπό κατασκευή έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», με την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του εν λόγω οικισμού. 

  • «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός», προϋπολογισμού865.000 €

Αφορά στη συμπλήρωση / επέκταση του έργου αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου, καθώς και των οικισμών της Παραλιακής Ζώνης της ΔΕ Σικυωνίων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων που υδροδοτούν τις Κοινότητες Κιάτου [Σικυώνος], Μουλκίου, Κάτω Διμηνιού και Πασίου, μέσω τριών (3) αγωγών βαρύτητας, συνολικού μήκους 5,55 χλμπου θα συνδέσουν τη δεξαμενή κεφαλής στη θέση «Αρκούδα» της Κοινότητας Μουλκίου, με τις δεξαμενές των οικισμών Πασίου, Μουλκίου και Τραγάνας. 

  • Συνοδά έργαπροϋπολογισμού 226.153 €

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δύο συνοδά υποέργα των εξωτερικών υδραγωγείων της Δ.Ε. Φενεού που αφορούν στην ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας καθώς και ένα υποέργο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ορθή τήρηση των κανόνων ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων των τεχνικών έργων του συνόλου της πράξης.