Τρ. Μάι 30th, 2023

Νεμέα: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η έκδοση της έγινε σε εφαρμογή του αρ.233 του ν.4635/2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.45 του ν.4647/2019
Με αυτήν επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 11.085.51,64 € οι Δήμοι που μπορείτε δείτε στον πίνακα κατανομής στο τέλος του παρόντος. Τα χρήματα προέρχονται από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
Δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους :

  • από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
    Την επιχορήγηση έλαβαν οι Δήμοι που αυτενέργησαν έγκαιρα καθώς
    λειτούργησε αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.

Ο Δήμαρχος

Κ. Φρούσιος

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr