Πε. Μάι 30th, 2024

Νεμέα: Συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2024  Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023,    και το Ν.3463/06 – Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 5.000,00 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δράσεων (Σχετικά η αριθμ. πρωτ. 16958/22.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ)  απόφαση  του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή ποσού  20.001,20 € στο πλαίσιο της δράσης εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ.
  3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» (σύμφωνα με το άρθρο 21 του αριθ. 288/30-12-2021 Καταστατικού της Α.Ε.).
  4. Έγκριση κοινής Εισόδου – Εξόδου οχημάτων σε γήπεδο σε εκτός σχεδίου στη θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ» στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, νόμιμης εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας: «ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΠΕ» επί δημοτικής οδού.
  5. Έγκριση κοινής Εισόδου – Εξόδου οχημάτων σε γήπεδο σε εκτός σχεδίου στη θέση «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, νόμιμης εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας: «ACRA ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» επί δημοτικής οδού.
  6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Νεμέας.
  7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση αντιδημάρχου κατόπιν του υπ’ αριθμ ΑΒΩ:Τ20/8 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου( εκτέλεση της ΑΒΜ Ε18/445 ).
  8. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας Δημοτικής Οδού στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ