Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Ξεκινάει την Τρίτη η πρόσκληση για την πρόσληψη 34 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ξεκινάει την Τρίτη 16/11 η πρόσκληση για την πρόσληψη 34 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δυνάμει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ορίζεται ως εξής: από 16-11-2021, ημέρα Τρίτη έως και 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη.
Η αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 101 Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Î' Λουτράκι Π.Ε. (C) κατηγορίας -χωρίς κάρτα Κορινθίας ψηφιακού ταχογράφου] 102 μήνες Δήμος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων 103 Λουτράκι Π.Ε. ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Î' Κορινθίας (C) κατηγορίας- κάρτα ψηφιακού 8 μήνες ταχογράφου] Λουτράκι Π.Ε. Κορινθίας 4 104 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι μήνες Λουτράκι Π.Ε. YE Εργάτες καθαριότητας Κορινθίας απορριμματοφόρου 2 8 μήνες 27"